:: منوی سایت
انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران
انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: امید سبزواری
تاریخ تاسیس: 1369
تعداد اعضای ثبت نام شده: 8
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1643659
بازدید این صفحه در سال جاری: 465
بازدید این صفحه در ماه جاری: 133
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 38
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1086
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
كامبيز سلطاني نژاد
كامبيز سلطاني نژاد
دبیر

طلعت قانع
طلعت قانع
خزانه دار

امید سبزواری
امید سبزواری
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
طلعت قانعسم شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
كامبيز سلطاني نژادسم شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد شکرزادهسم شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
امید سبزواریسم شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
شاهین شادنیاسم شناسیدانشگاه های خارج از کشور
سید ناصر استادسم شناسیدانشگاه های خارج از کشور
محمد عبداللهیسم شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین حسنیان مقدمسم شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن