:: منوی سایت
انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران
انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: امید سبزواری
تاریخ تاسیس: 1369
تعداد اعضای ثبت نام شده: 8
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2468316
بازدید این صفحه در سال جاری: 44
بازدید این صفحه در ماه جاری: 44
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 15
بازدید این صفحه در روز جاری: 4
HyperLink
 
 
1086
:: اعضای هیات مدیره