:: منوی سایت
انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران
انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: امید سبزواری
تاریخ تاسیس: 1369
تعداد اعضای ثبت نام شده: 8
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2136667
بازدید این صفحه در سال جاری: 426
بازدید این صفحه در ماه جاری: 35
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 9
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1086
:: اعضای هیات مدیره