:: منوی سایت
انجمن علمی ترومای ایران
انجمن علمی ترومای ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: محمد رضا ظفرقندی
تاریخ تاسیس: 1387
تعداد اعضای ثبت نام شده: 53
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1405987
بازدید این صفحه در سال جاری: 153
بازدید این صفحه در ماه جاری: 54
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 62
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1148
:: معرفی و سابقه انجمن علمی تروما
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
وفا رحیمی موقر
وفا رحیمی موقر
عضو هیأت مدیره

نادر توکلی
نادر توکلی
عضو هیأت مدیره

محمد رضا ظفرقندی
محمد رضا ظفرقندی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
علی عبدالرزاق نژادطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی اراک
علی مشکینیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
رحمت الله شاهیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ارومیه
سیدمجتبی عقیلیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
هومان حسین نژاد ندائیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی ایران
الناز وحیدیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
امیر حسین کشاورزجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حمیدرضا جوادزادهطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حميده اكبريطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
پژمان فرشیدمهرجراحی عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
مرتضی سعیدیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
پویا پاینده مهرطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد رضا ظفرقندیجراحی عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
جواد سیدحسینیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
عبدالقيوم بفكينجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن