:: منوی سایت
انجمن علمی ترومای ایران
انجمن علمی ترومای ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: محمد رضا ظفرقندی
تاریخ تاسیس: 1387
تعداد اعضای ثبت نام شده: 57
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2468312
بازدید این صفحه در سال جاری: 105
بازدید این صفحه در ماه جاری: 105
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 27
بازدید این صفحه در روز جاری: 5
HyperLink
 
 
1148
:: معرفی و سابقه انجمن علمی تروما
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حسن توکلی
حسن توکلی
عضو هیأت مدیره

وفا رحیمی موقر
وفا رحیمی موقر
عضو هیأت مدیره

محمد رضا ظفرقندی
محمد رضا ظفرقندی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
عاطفه عبداللهیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
نادر توکلیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی ایران
وفا رحیمی موقرجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی تهران
فرهاد ميرزاييجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد افضلي مقدمطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی بهنام پورجراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی کاشان
رحمت الله شاهیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مجيد رضوانيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
جواد سیدحسینیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید ابراهیم كتابچیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
آرش صفائیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهران ستوده نیاطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد رضا ظفرقندیجراحی عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید. حسین سید حسینی داورانیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی ایران
احسان رحیم پورجراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن