:: منوی سایت
انجمن علمی ترومای ایران
انجمن علمی ترومای ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: محمد رضا ظفرقندی
تاریخ تاسیس: 1387
تعداد اعضای ثبت نام شده: 57
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1577048
بازدید این صفحه در سال جاری: 473
بازدید این صفحه در ماه جاری: 117
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 32
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1148
:: معرفی و سابقه انجمن علمی تروما
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
کورش کریمی یارندی
کورش کریمی یارندی
عضو هیأت مدیره

مهدی شریف الحسینی
مهدی شریف الحسینی
عضو هیأت مدیره

نادر توکلی
نادر توکلی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
محمد رضا بوستانيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی تبریز
پویا پاینده مهرطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
جواد سیدحسینیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد رضا ظفرقندیجراحی عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
شروین فرهمندطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
میثم علیمحمدیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
عبدالقيوم بفكينجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرهاد ميرزاييجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدی مومنیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی شریف الحسینیعلوم اعصابدانشگاه علوم پزشکی تهران
على زينلىجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
حسن توکلیجراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
موسي رضا انبارلوئيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی تهران
شهین عبیری جهرمیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
رحمت الله شاهیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ارومیه
+لیست کامل اعضای انجمن