:: منوی سایت
انجمن علمی ترومای ایران
انجمن علمی ترومای ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: محمد رضا ظفرقندی
تاریخ تاسیس: 1387
تعداد اعضای ثبت نام شده: 57
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1728476
بازدید این صفحه در سال جاری: 756
بازدید این صفحه در ماه جاری: 2
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 19
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1148
:: معرفی و سابقه انجمن علمی تروما
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حسین علی عبدالرزاقی
حسین علی عبدالرزاقی
عضو هیأت مدیره

پویا پاینده مهر
پویا پاینده مهر
دبیر

وفا رحیمی موقر
وفا رحیمی موقر
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
حمیدرضا جوادزادهطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فاطمه رسولیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی اهواز
حسین ذبیحی محمود آبادیجراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید. حسین سید حسینی داورانیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی ایران
حميده اكبريطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
عاطفه عبداللهیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسن توکلیجراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
رحمت الله شاهیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مهدی شریف الحسینیعلوم اعصابدانشگاه علوم پزشکی تهران
آرش صفائیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
امبرحسین جهانشیرطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
پژمان فرشیدمهرجراحی عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
میثم علیمحمدیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
علیرضا محمودیپزشکان عمومیدانشگاه آزاد اسلامی
محمد افضلي مقدمطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن