:: منوی سایت
انجمن علمی ترومای ایران
انجمن علمی ترومای ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: محمد رضا ظفرقندی
تاریخ تاسیس: 1387
تعداد اعضای ثبت نام شده: 57
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1567522
بازدید این صفحه در سال جاری: 447
بازدید این صفحه در ماه جاری: 91
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 26
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1148
:: معرفی و سابقه انجمن علمی تروما
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
کورش کریمی یارندی
کورش کریمی یارندی
عضو هیأت مدیره

محمد رضا ظفرقندی
محمد رضا ظفرقندی
رئیس

حسین علی عبدالرزاقی
حسین علی عبدالرزاقی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
حميده اكبريطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
محسن اسکندریروانشناسی نظامیدانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
مهدی شریف الحسینیعلوم اعصابدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد رضا بوستانيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی تبریز
شهرام باقری حریریطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
شهین عبیری جهرمیپزشکان عمومیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
احسان رحیم پورجراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حمیدرضا جوادزادهطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرزانه شیرانیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیدمجتبی عقیلیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی مومنیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهران ستوده نیاطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی ایران
علیرضا براتلوطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
فاطمه رسولیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی اهواز
کورش کریمی یارندیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن