:: منوی سایت
انجمن علمی ترومای ایران
انجمن علمی ترومای ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: محمد رضا ظفرقندی
تاریخ تاسیس: 1387
تعداد اعضای ثبت نام شده: 57
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1945575
بازدید این صفحه در سال جاری: 1026
بازدید این صفحه در ماه جاری: 85
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 29
بازدید این صفحه در روز جاری: 6
HyperLink
 
 
1148
:: معرفی و سابقه انجمن علمی تروما
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مهدی شریف الحسینی
مهدی شریف الحسینی
عضو هیأت مدیره

نادر توکلی
نادر توکلی
عضو هیأت مدیره

حسین علی عبدالرزاقی
حسین علی عبدالرزاقی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
علیرضا براتلوطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
حميده اكبريطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
پژمان فرشیدمهرجراحی عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
عاطفه عبداللهیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم بحرینیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین ذبیحی محمود آبادیجراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
فرید ذوالفقاری سبحانیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
احسان رحیم پورجراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مرتضی سعیدیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
شروین فرهمندطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا محمودیپزشکان عمومیدانشگاه آزاد اسلامی
فرهاد حاجي علي زاده سرخابيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی همدان
علی مشکینیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
على زينلىجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
صادق قدریجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن