:: منوی سایت
انجمن علمی ترومای ایران
انجمن علمی ترومای ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: محمد رضا ظفرقندی
تاریخ تاسیس: 1387
تعداد اعضای ثبت نام شده: 53
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1406020
بازدید این صفحه در سال جاری: 154
بازدید این صفحه در ماه جاری: 55
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 63
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1148
:: معرفی و سابقه انجمن علمی تروما
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
مهدی شریف الحسینی
مهدی شریف الحسینی
عضو هیأت مدیره

حسن توکلی
حسن توکلی
عضو هیأت مدیره

پژمان فرشیدمهر
پژمان فرشیدمهر
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
فرزانه شیرانیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیدمجتبی عقیلیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
فرید ذوالفقاری سبحانیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سید. حسین سید حسینی داورانیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی ایران
شهرام باقری حریریطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
علی عبدالرزاق نژادطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی اراک
عبدالقيوم بفكينجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
حامد غفوريجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
میثم علیمحمدیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
شروین فرهمندطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
صادق قدریجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدی مومنیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
امیر مهابادیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
عاطفه عبداللهیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
مریم بحرینیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن