:: منوی سایت
انجمن علمی ترومای ایران
انجمن علمی ترومای ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: محمد رضا ظفرقندی
تاریخ تاسیس: 1387
تعداد اعضای ثبت نام شده: 57
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1945516
بازدید این صفحه در سال جاری: 143
بازدید این صفحه در ماه جاری: 14
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 8
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1148
:: معرفی و سابقه انجمن علمی تروما
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمد رضا ظفرقندی
محمد رضا ظفرقندی
رئیس

وفا رحیمی موقر
وفا رحیمی موقر
عضو هیأت مدیره

حسین علی عبدالرزاقی
حسین علی عبدالرزاقی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
جواد سیدحسینیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد رضا بوستانيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی تبریز
شروین فرهمندطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید ابراهیم كتابچیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
امیر حسین کشاورزجراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مهدی بهنام پورجراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی کاشان
محمد رضا ظفرقندیجراحی عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
عاطفه عبداللهیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
پویا پاینده مهرطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
هومان حسین نژاد ندائیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرزانه شیرانیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین ذبیحی محمود آبادیجراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مجيد رضوانيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
علی عبدالرزاق نژادطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی اراک
سید. حسین سید حسینی داورانیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی ایران
+لیست کامل اعضای انجمن