:: منوی سایت
انجمن علمی ترومای ایران
انجمن علمی ترومای ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: محمد رضا ظفرقندی
تاریخ تاسیس: 1387
تعداد اعضای ثبت نام شده: 57
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1567516
بازدید این صفحه در سال جاری: 66
بازدید این صفحه در ماه جاری: 9
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 2
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1148
:: معرفی و سابقه انجمن علمی تروما
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حسین علی عبدالرزاقی
حسین علی عبدالرزاقی
عضو هیأت مدیره

نادر توکلی
نادر توکلی
عضو هیأت مدیره

وفا رحیمی موقر
وفا رحیمی موقر
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
امیر مهابادیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
آرش صفائیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
حجت شیخ مطهر واحدیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسن توکلیجراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
احسان رحیم پورجراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
على زينلىجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
حمیدرضا جوادزادهطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سیدمجتبی عقیلیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید. حسین سید حسینی داورانیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی ایران
فرهاد حاجي علي زاده سرخابيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی همدان
مهدی بهنام پورجراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی کاشان
موسي رضا انبارلوئيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی تهران
محسن اسکندریروانشناسی نظامیدانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
هومان حسین نژاد ندائیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی ایران
امبرحسین جهانشیرطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن