:: منوی سایت
انجمن علمی ترومای ایران
انجمن علمی ترومای ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: محمد رضا ظفرقندی
تاریخ تاسیس: 1387
تعداد اعضای ثبت نام شده: 57
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2459394
بازدید این صفحه در سال جاری: 17
بازدید این صفحه در ماه جاری: 17
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 5
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1148
:: معرفی و سابقه انجمن علمی تروما
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
حسن توکلی
حسن توکلی
عضو هیأت مدیره

پویا پاینده مهر
پویا پاینده مهر
دبیر

محمد رضا ظفرقندی
محمد رضا ظفرقندی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
حجت شیخ مطهر واحدیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
صادق قدریجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
سید. حسین سید حسینی داورانیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی ایران
رحمت الله شاهیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ارومیه
فرزانه شیرانیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد رضا ظفرقندیجراحی عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
شروین فرهمندطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا محمودیپزشکان عمومیدانشگاه آزاد اسلامی
مریم بحرینیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی شریف الحسینیعلوم اعصابدانشگاه علوم پزشکی تهران
على زينلىجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
احسان رحیم پورجراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین علی عبدالرزاقیجراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد رضا بوستانيجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی تبریز
حامد غفوريجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
+لیست کامل اعضای انجمن