:: منوی سایت
انجمن علمی ترومای ایران
انجمن علمی ترومای ایران
گروه بین رشته ای
رییس هیات مدیره: محمد رضا ظفرقندی
تاریخ تاسیس: 1387
تعداد اعضای ثبت نام شده: 57
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1728404
بازدید این صفحه در سال جاری: 101
بازدید این صفحه در ماه جاری: 1
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 4
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1148
:: معرفی و سابقه انجمن علمی تروما
 

:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
پژمان فرشیدمهر
پژمان فرشیدمهر
عضو هیأت مدیره

مهدی شریف الحسینی
مهدی شریف الحسینی
عضو هیأت مدیره

حسن توکلی
حسن توکلی
عضو هیأت مدیره
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
پژمان فرشیدمهرجراحی عروقدانشگاه علوم پزشکی تهران
نادر توکلیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی ایران
رحمت الله شاهیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ارومیه
فرزانه شیرانیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی مومنیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
حميده اكبريطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
هومان حسین نژاد ندائیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی ایران
امبرحسین جهانشیرطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
حامد غفوريجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرید ذوالفقاری سبحانیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سید ابراهیم كتابچیجراحی مغزواعصابدانشگاه علوم پزشکی ایران
احسان رحیم پورجراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
عاطفه عبداللهیطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد افضلي مقدمطب اورژانسدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین ذبیحی محمود آبادیجراحی عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن