:: منوی سایت
انجمن علمی ویروس شناسی ایران
انجمن علمی ویروس شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمود شمسی شهرآبادی
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 153
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1949298
بازدید این صفحه در سال جاری: 495
بازدید این صفحه در ماه جاری: 54
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 20
بازدید این صفحه در روز جاری: 3
HyperLink
 
 
1072
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمود شمسی شهرآبادی
محمود شمسی شهرآبادی
رئیس

بابک شهباز
بابک شهباز
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مریم شیخویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمود شمسی شهرآبادیویروس شناسیدانشگاه های خارج از کشور
حوریه سلیمان جاهیویروس شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
سمیه جلیلوندویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسام کریمیویروس شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
محسن محمودزادهویروس شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
سید محمد هادی رضوی نیکوویروس شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
منوچهر مکوندیویروس شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
هادی فاضلویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد خازنیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ایوب سلیمیویروس شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
سمیه شاطی زاده ملک شاهیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کرامت اله ایزدپناهویروس شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
سعید قربانی بجندیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
نیلوفر نیسیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
+لیست کامل اعضای انجمن