:: منوی سایت
انجمن علمی ویروس شناسی ایران
انجمن علمی ویروس شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمود شمسی شهرآبادی
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 153
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2136602
بازدید این صفحه در سال جاری: 609
بازدید این صفحه در ماه جاری: 52
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 18
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1072
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمود شمسی شهرآبادی
محمود شمسی شهرآبادی
رئیس

بابک شهباز
بابک شهباز
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
عاطفه يارىویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد علی بهمنی نژادویروس شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
بهرنگ سرشاریویروس شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
مهرداد روانشادویروس شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
یوسف دوزندگانویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی گلستان
ارزو کریم پورویروس شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
مهسا جوادىویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
امین فرزانگانویروس شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
زهرا حیدری فردویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی گلستان
امیر ساسان مظفری نژادمیکروب شناسیدانشگاه های خارج از کشور
آذرخش آذرانویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
محسن لطفیویروس شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
ابوذر باباییویروس شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
کاوه صادفیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ژیلا یاوریانویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن