:: منوی سایت
انجمن علمی ویروس شناسی ایران
انجمن علمی ویروس شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمود شمسی شهرآبادی
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 153
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2141148
بازدید این صفحه در سال جاری: 612
بازدید این صفحه در ماه جاری: 2
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 15
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1072
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
بابک شهباز
بابک شهباز
خزانه دار

محمود شمسی شهرآبادی
محمود شمسی شهرآبادی
رئیس
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
سعيد عامل جامه دارویروس شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
کاوه صادفیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
رحیم سلیمانی جلودارویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
اعظم میر عربویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی گلستان
بهزاد پورحسینویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سمیرا پوررضاییویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
ژیلا یاوریانویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
یوسف دوزندگانویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی گلستان
وحدت پورطهماسبیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
میلاد زندیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
کاظم باعثیویروس شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
بهمن آقچه لیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی گلستان
هادی پورتقیویروس شناسیدانشگاه آزاد اسلامی
منوچهر مکوندیویروس شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
نازیلا حاجی احمدیویروس شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
+لیست کامل اعضای انجمن