:: منوی سایت
انجمن علمی ویروس شناسی ایران
انجمن علمی ویروس شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمود شمسی شهرآبادی
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 153
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1949289
بازدید این صفحه در سال جاری: 494
بازدید این صفحه در ماه جاری: 53
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 19
بازدید این صفحه در روز جاری: 2
HyperLink
 
 
1072
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمود شمسی شهرآبادی
محمود شمسی شهرآبادی
رئیس

بابک شهباز
بابک شهباز
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
احسان کاکاوندیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید محمد هادی رضوی نیکوویروس شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
ارزو کریم پورویروس شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
مبینا شایستگانویروس شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
مریم فاضلیویروس شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
مینا مبینی کشهویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سيد حميد رضا منوريویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محسن محمودزادهویروس شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
احمدرضا محمدیویروس شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
حوریه سلیمان جاهیویروس شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
احمد نازک تبارویروس شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
بابک شهبازویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیده زینب حسینیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
فاطمه عشرت آباديویروس شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
سعیده ابراهیمیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
+لیست کامل اعضای انجمن