:: منوی سایت
انجمن علمی ویروس شناسی ایران
انجمن علمی ویروس شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمود شمسی شهرآبادی
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 153
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2634445
بازدید این صفحه در سال جاری: 138
بازدید این صفحه در ماه جاری: 5
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 15
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1072
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمود شمسی شهرآبادی
محمود شمسی شهرآبادی
رئیس

بابک شهباز
بابک شهباز
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
احسان کاکاوندیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
اعظم میر عربویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی گلستان
سمیه شاطی زاده ملک شاهیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد کاظم شاه کرمیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
طلعت مختاری ازادویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
Ala Habibianویروس شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
ابوذر قربانیویروس شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
بهمن آقچه لیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی گلستان
سیده نسیم واصفیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد خازنیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سیدمحمدعلی هاشمیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی گلستان
بابک شهبازویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
رضوان کاکاوند قلعه نوییویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
مونا فانیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
فاطمه جاهديویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی شیراز
+لیست کامل اعضای انجمن