:: منوی سایت
انجمن علمی ویروس شناسی ایران
انجمن علمی ویروس شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمود شمسی شهرآبادی
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 153
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 2136705
بازدید این صفحه در سال جاری: 79
بازدید این صفحه در ماه جاری: 7
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 3
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1072
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمود شمسی شهرآبادی
محمود شمسی شهرآبادی
رئیس

بابک شهباز
بابک شهباز
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
ارزو کریم پورویروس شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
احمدرضا محمدیویروس شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
عبدالوهاب مرادیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا حیدری فردویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی گلستان
ژیلا یاوریانویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سمیرا پوررضاییویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
زینب کریمیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
شیرین فرزادفرویروس شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
سعاد غابشیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
عباس نوریویروس شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
بابک شهبازویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
حسین گودرزیویروس شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
صابر سلطانیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
هادی غفاریویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
سعیده ابراهیمیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی کرمان
+لیست کامل اعضای انجمن