:: منوی سایت
انجمن علمی ویروس شناسی ایران
انجمن علمی ویروس شناسی ایران
گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
رییس هیات مدیره: محمود شمسی شهرآبادی
تاریخ تاسیس: 1379
تعداد اعضای ثبت نام شده: 153
 
:: آمار مشاهده
تعداد کل بازدید ها: 1949343
بازدید این صفحه در سال جاری: 67
بازدید این صفحه در ماه جاری: 10
بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 3
بازدید این صفحه در روز جاری: 1
HyperLink
 
 
1072
:: اخبار انجمن
:: اعضای هیات مدیره
محمود شمسی شهرآبادی
محمود شمسی شهرآبادی
رئیس

بابک شهباز
بابک شهباز
خزانه دار
:: افراد ثبت نام شده در انجمن
نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیدانشگاه محل خدمت
مظاهر خدابنده لوویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
مهسا جوادىویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
حسین گودرزیویروس شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
احمد نازک تبارویروس شناسیدانشگاه‌های وزارت علوم
ایوب سلیمیویروس شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
رویا پیرمرادیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی اهواز
رضوان کاکاوند قلعه نوییویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
ارزو کریم پورویروس شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
غلامرضا طالعیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
سید محمد هادی رضوی نیکوویروس شناسیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
هادی فاضلویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد علی بهمنی نژادویروس شناسیسایر (خارج از دانشگاه)
سعید قربانی بجندیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی ایران
یوسف یحیی پورویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
زینب کریمیویروس شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران
+لیست کامل اعضای انجمن