آرشیو اخبار انتخابات

1402/11/04

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران

1402/10/28

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پرستاری ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پرستاری ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پرستاری ایران

1402/10/18

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پرستاری بزرگسالان ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پرستاری بزرگسالان ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پرستاری بزرگسالان ایران

1402/10/07

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی ترمبوز هموستاز ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی ترمبوز هموستاز ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی ترمبوز هموستاز ایران

1402/09/30

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی داروسازی بالینی ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی داروسازی بالینی ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی داروسازی بالینی ایران
12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: -

بازدید این صفحه در سال جاری: -

بازدید این صفحه در ماه جاری: -

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: -

بازدید این صفحه در روز جاری: -

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir