آرشیو اخبار انتخابات

1401/09/24

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی قلب کودکان ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی قلب کودکان ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی قلب کودکان ایران

1401/09/11

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پیوند سلولهای بنیادی خون ساز ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پیوند سلولهای بنیادی خون ساز ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پیوند سلولهای بنیادی خون ساز ایران

1401/08/16

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران

1401/08/12

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی روماتولوژی ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی روماتولوژی ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی روماتولوژی ایران

1401/08/05

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی نورومتابولیک ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی نورومتابولیک ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی نورومتابولیک ایران
12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: -

بازدید این صفحه در سال جاری: -

بازدید این صفحه در ماه جاری: -

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: -

بازدید این صفحه در روز جاری: -

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir