آرشیو اخبار انتخابات

1401/12/21

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی گوارش و کبد اطفال ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی گوارش و کبد اطفال ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی گوارش و کبد اطفال ایران

1401/12/18

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی مدیریت سلامت ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی مدیریت سلامت ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی مدیریت سلامت ایران

1401/12/12

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت‌مديره و بازرس انجمن علمی متخصصین ریه ایران

انتخابات الکترونيک هيأت‌مديره و بازرس انجمن علمی متخصصین ریه ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت‌مديره و بازرس انجمن علمی متخصصین ریه ایران

1401/12/08

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بهداشت کار ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بهداشت کار ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بهداشت کار ایران

1401/12/04

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران
12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: -

بازدید این صفحه در سال جاری: -

بازدید این صفحه در ماه جاری: -

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: -

بازدید این صفحه در روز جاری: -

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir