آرشیو اخبار انتخابات

1401/02/31

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بیومتریال و مهندسی بافت ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بیومتریال و مهندسی بافت ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بیومتریال و مهندسی بافت ایران

1401/02/29

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

1401/02/23

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی کاردرمانی ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی کاردرمانی ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی کاردرمانی ایران

1401/02/23

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی کولپوسکوپی و پاتولوژی سرویکس ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی کولپوسکوپی و پاتولوژی سرویکس ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی کولپوسکوپی و پاتولوژی سرویکس ایران

1401/02/10

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران
12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,028,923

بازدید این صفحه در سال جاری: 783

بازدید این صفحه در ماه جاری: 74

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 15

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir