آرشیو اخبار انتخابات

1401/05/07

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحی‌های کم تهاجمی زنان ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحی‌های کم تهاجمی زنان ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحی‌های کم تهاجمی زنان ایران

1401/05/06

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی متخصصین ریه ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی متخصصین ریه ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی متخصصین ریه ایران

1401/04/30

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی مهندسی و ترمیم بافت ایران

1401/04/24

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحان پلاستیک و زیبایی ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحان پلاستیک و زیبایی ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحان پلاستیک و زیبایی ایران

1401/04/31

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی طب فیزیکی و توانبخشی ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی طب فیزیکی و توانبخشی ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی طب فیزیکی و توانبخشی ایران
12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,449,803

بازدید این صفحه در سال جاری: 958

بازدید این صفحه در ماه جاری: 31

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 09

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir