آرشیو اخبار انتخابات

1402/06/30

برگزاری انتخابات ترمیمی الکترونيک هيأت مديره انجمن علمی بیماری‌های دهان، فک و صورت ایران

برگزاری انتخابات ترمیمی الکترونيک هيأت مديره انجمن علمی بیماری‌های دهان، فک و صورت ایران

برگزاری انتخابات ترمیمی الکترونيک هيأت مديره انجمن علمی بیماری‌های دهان، فک و صورت ایران

1402/06/29

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اداره امور بیمارستانها

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اداره امور بیمارستانها

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اداره امور بیمارستانها

1402/06/28

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران

1402/06/28

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی دندانسازی ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی دندانسازی ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی دندانسازی ایران

1402/06/09

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اندودانتیست‌های ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اندودانتیست‌های ایران

برگزاری انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اندودانتیست‌های ایران
12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: -

بازدید این صفحه در سال جاری: -

بازدید این صفحه در ماه جاری: -

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: -

بازدید این صفحه در روز جاری: -

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir