| ورود به سامانه
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,163,968

بازدید این صفحه در سال جاری: 59,061

بازدید این صفحه در ماه جاری: 5,457

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 2,286

بازدید این صفحه در روز جاری: 03

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir