:: اخبار کمیسیون
توضيح دبيرخانه کميسيون انجمن هاي علمي در رابطه با نتيجه انتخابات انجمن علمي جراحان مغز و اعصاب و ضرورت برگزاري مجدد انتخابات الکترونيک
با تشکر از همراهي همکاران عضو انجمن جراحان مغز و اعصاب ايران در برگزاري انتخابات الکترونيک انجمن علمي جراحان مغز و اعصاب در تاريخ 20 و 21 ارديبهشت ماه 1396، به استحضار مي رساند كه به علت پاره اي از مشکلات ايجاد شده روند انتخابات متوقف گرديد. علت اين امر به منظور تنوير افکار عمومي بويژه اعضا محترم انجمن فوق آن بوده است كه تعداد زيادي از اعضاء محترم انجمن در سامانه انجمن هاي علمي فاقد پست الکترونيک به منظور دريافت رمز عبور و کد تأييد انتخابات بوده اند، که پيش از برگزاري انتخابات موارد به اطلاع انجمن مذکور رسيد و کليه پست الکترونيک هاي تکراري در سامانه توسط كميسيون انجمن هاي علمي پزشكي كشور حذف گرديد. لکن دبير محترم انجمن درخواست برگزاري انتخابات صرفاً بر اساس شماره تلفن همراه اعضاء را داشتند.
توضيح دبيرخانه کميسيون انجمن هاي علمي در رابطه  با نتيجه انتخابات انجمن علمي جراحان مغز و اعصاب و ضرورت برگزاري مجدد انتخابات الکترونيک
برگزاری انتخابات آزمایشی انجمن علمی پزشکان عمومی
برگزاری انتخابات آزمایشی انجمن علمی پزشکان عمومی به جهت آشنایی با روند انتخابات الکترونیک و تست سامانه جامع کمیسیون انجمن های علمی
برگزاری انتخابات آزمایشی انجمن علمی پزشکان عمومی
اتمام روز نخست انتخابات الکترونیک انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
روز نخست انتخابات الکترونیک انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران با مشارکت بیش از 30 درصدی اعضاء محترم این انجمن به اتمام رسید.
اتمام روز نخست انتخابات الکترونیک انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
12345678910...
:: اخبار انجمن ها
برگزاری انتخابات آزمایشی انجمن علمی پزشکان عمومی
برگزاری انتخابات آزمایشی انجمن علمی پزشکان عمومی به جهت آشنایی با روند انتخابات الکترونیک و تست سامانه جامع کمیسیون انجمن های علمی
برگزاری انتخابات آزمایشی انجمن علمی پزشکان عمومی
اتمام روز نخست انتخابات الکترونیک انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
روز نخست انتخابات الکترونیک انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران با مشارکت بیش از 30 درصدی اعضاء محترم این انجمن به اتمام رسید.
اتمام روز نخست انتخابات الکترونیک انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
نظر به تصویب مجمع عمومی و هیأت مدیره محترم انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، انتخابات هیأت مدیره و بازرس این انجمن علمی به صورت الکترونیک برگزار می گردد.
انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
12345678910...
:: لیست انجمن ها
عنوان انجمنگروهتاریخ تاسیس
انجمن علمی نورو اسپاین ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
انجمن علمی پزشکان قانونی ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی زنان ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت 1390
انجمن علمی جراحان ستون فقرات ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
انجمن علمی جراحان مفصل ران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) 1381
انجمن علمی هماتولوژی و انکولوژی ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) 1382
انجمن علمی رادیولوژی ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران گروه بین رشته ای 1388
جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
+لیست کامل انجمن ها