| ورود به سامانه
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,163,956

بازدید این صفحه در سال جاری: 59,060

بازدید این صفحه در ماه جاری: 5,456

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 2,285

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir