انجمن علمی قلب و عروق ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: خیابان ولی عصر ـ بالاترازتقاطع آیت ا...هاشمی رفسنجانی خیابان عاطفی غربی پلاک 112طبقه 1واحد4

تلفن انجمن: 02122049206

نمابر (Fax) انجمن: 02122045442

سایت انجمن: www.iha.org.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: iha@rhc.ac.ir

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 165 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 74 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 فریدون نوحی بزنجانیرئیس 1372/11/19
2 سیدمحمدمهدی پیغمبریدبیر 1387/11/17
3 احمد امینخزانه دار 1391/04/29
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی قلب و عروق ایران

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی قلب و عروق ایران


1400/03/25

تاریخ آغاز: 1400/03/25

1400/03/25

تاریخ پایان: 1400/03/25


165

تعداد اعضا: 165

96

تعداد آرا: 96


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
2 21945اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق بزرگسالفلوشیپ 
3 2118اكو كاردیوگرافیفلوشیپ 
4 21195الكتروفیزیولوژی بالینی قلبفلوشیپ 
5 2110اینترونشنال كاردیولوژیفلوشیپ 
6 2119پیس میكرو اینترونشنال _ الكتروفیزیولوژیفلوشیپ 
7 21169تصویربرداری قلب و عروقفلوشیپ 
8 2140نارسایی قلب و پیوندفلوشیپ 
9 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مهدی

نام: مهدی


شیبانی

نام خانوادگی: شیبانی


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


123667

شماره نظام: 123667


1400/03/22-09:20:32

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/22-09:20:32

مجتبی

نام: مجتبی


سالاری فر

نام خانوادگی: سالاری فر


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


26244

شماره نظام: 26244


1400/03/18-11:05:38

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/18-11:05:38

علی

نام: علی


بزرگی

نام خانوادگی: بزرگی


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


106416

شماره نظام: 106416


1400/03/17-13:06:40

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/17-13:06:40

یگانه

نام: یگانه


مبصر

نام خانوادگی: مبصر


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


146464

شماره نظام: 146464


1400/03/17-13:01:24

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/17-13:01:24

سپیده

نام: سپیده


جعفری نائینی

نام خانوادگی: جعفری نائینی


نارسایی قلب و پیوند

رشته تحصیلی: نارسایی قلب و پیوند


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


131968

شماره نظام: 131968


1400/03/17-12:59:11

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/17-12:59:11

یاسر

نام: یاسر


جناب

نام خانوادگی: جناب


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


شماره نظام:


1400/03/17-12:52:58

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/17-12:52:58

محمد حسن

نام: محمد حسن


ندیمی دفرازی

نام خانوادگی: ندیمی دفرازی


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


146977

شماره نظام: 146977


1400/03/17-12:46:11

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/17-12:46:11

ابراهیم

نام: ابراهیم


نعمتی پور

نام خانوادگی: نعمتی پور


اینترونشنال كاردیولوژی

رشته تحصیلی: اینترونشنال كاردیولوژی


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


15225

شماره نظام: 15225


1400/03/11-14:41:29

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/11-14:41:29

سیدعبدالحسین

نام: سیدعبدالحسین


طباطبایی

نام خانوادگی: طباطبایی


اینترونشنال كاردیولوژی

رشته تحصیلی: اینترونشنال كاردیولوژی


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


23144

شماره نظام: 23144


1400/03/11-13:02:03

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/11-13:02:03

مرتضی

نام: مرتضی


صافی

نام خانوادگی: صافی


بیماریهای قلب و عروق

رشته تحصیلی: بیماریهای قلب و عروق


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1400/03/11-12:45:44

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/11-12:45:44

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,628,859

بازدید این صفحه در سال جاری: 379

بازدید این صفحه در ماه جاری: 17

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 09

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir