فرم ها و آئین نامه ها
آئین‌نامه شرایط علمی عضویت در هیئت مدیره انجمن‌های علمی گروه پزشکی
آئین‌نامه شرایط علمی عضویت در هیئت مدیره انجمن‌های علمی گروه پزشکی
اساسنامــه انجمـن علمی
اساسنامــه انجمـن علمی
اساسنامــه انجمـن علمی
اساسنامــه انجمـن علمی
آیین نامه تشكيل و صدور تاسيس انجمنهای علمی و ادبی و هنری
آیین نامه تشكيل و صدور تاسيس انجمنهای علمی و ادبی و هنری
آیین نامه تشكيل و صدور تاسيس انجمنهای علمی و ادبی و هنری
آیین نامه تشكيل و صدور تاسيس انجمنهای علمی و ادبی و هنری
درخواست تاسيس انجمن علمی
درخواست تاسيس انجمن علمی
درخواست تاسيس انجمن علمی
درخواست تاسيس انجمن علمی
آئین‌نامه انتخابات انجمن‌های علمی گروه پزشکی
آئین‌نامه انتخابات انجمن‌های علمی گروه پزشکی
نمونه خام به‌منظور تدوین رزومه جهت نامزدهای انتخابات انجمن‌های علمی
نمونه خام به‌منظور تدوین رزومه جهت نامزدهای انتخابات انجمن‌های علمی
نمونه خام به‌منظور ارائه برنامه جهت نامزدهای انتخابات انجمن‌های علمی
نمونه خام به‌منظور ارائه برنامه جهت نامزدهای انتخابات انجمن‌های علمی
آئین‌نامه تشكيل و اداره جلسه‌های هیئت‌مدیره
آئین‌نامه تشكيل و اداره جلسه‌های هیئت‌مدیره
آیین‌نامه تشکیل و اداره شاخه‌های منطقه‌ای انجمن‌های علمی پزشکی
آیین‌نامه تشکیل و اداره شاخه‌های منطقه‌ای انجمن‌های علمی پزشکی
آیین‌نامه تشکیل و اداره کمیته‌های تخصصی انجمن‌های علمی پزشکی
آیین‌نامه تشکیل و اداره کمیته‌های تخصصی انجمن‌های علمی پزشکی
آیین‌نامه رتبه‌بندی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی ازنظر همکاری با انجمن
آیین‌نامه رتبه‌بندی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی ازنظر همکاری با انجمن
آیین نامه پرداختها، پاداشها و برون سپاری خدمات انجمن علمی پزشکی
آیین نامه پرداختها، پاداشها و برون سپاری خدمات انجمن علمی پزشکی
آیین نامه تخصیص غرفه های نمایشگاهی و فرصتهای تبلیغاتی همایشهای انجمن علمی پزشکی
آیین نامه تخصیص غرفه های نمایشگاهی و فرصتهای تبلیغاتی همایشهای انجمن علمی پزشکی
آئين نامه تشكيل و اداره کميته دانشجویی/ دستياری
آئين نامه تشكيل و اداره کميته دانشجویی/ دستياری
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: -

بازدید این صفحه در سال جاری: -

بازدید این صفحه در ماه جاری: -

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: -

بازدید این صفحه در روز جاری: -

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir