انجمن علمی بیماری های مغز و اعصاب ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: تهران-بلوار کشاورز-خیابان فلسطین-کوچه حجت دوست-پلاک10-طبقه2-واحد 11

تلفن انجمن: 02166940036-09122338626

نمابر (Fax) انجمن: 02166940036

سایت انجمن: http://iranneurology.com/

پست الکترونیک (Email) انجمن: hamid_4h@yahoo.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 457 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 105 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 شهریار نفیسیعضو هیأت مدیره 1400/04/27 1400/10/27
2 حسین پاکدامنرئیس 1400/04/27 1400/10/27
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بیماری‌های مغز و اعصاب ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بیماری‌های مغز و اعصاب ایران


1401/04/02

تاریخ آغاز: 1401/04/02

1401/04/02

تاریخ پایان: 1401/04/02


458

تعداد اعضا: 458

368

تعداد آرا: 368


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
2 21174بیماریهای نوروماسکولرفلوشیپ 
3 21109صرعفلوشیپ 
4 21105مالتیپل اسکلروزیس (MS)فلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

منصوره

نام: منصوره


تقاء

نام خانوادگی: تقاء


بیماریهای مغزو اعصاب

رشته تحصیلی: بیماریهای مغزو اعصاب


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


27178

شماره نظام: 27178


1401/04/01-20:48:18

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/01-20:48:18

فاطمه

نام: فاطمه


فرهام

نام خانوادگی: فرهام


بیماریهای مغزو اعصاب

رشته تحصیلی: بیماریهای مغزو اعصاب


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


163306

شماره نظام: 163306


1401/03/31-22:36:03

تاریخ تائید عضویت: 1401/03/31-22:36:03

سیدعلی

نام: سیدعلی


رودباری

نام خانوادگی: رودباری


بیماریهای مغزو اعصاب

رشته تحصیلی: بیماریهای مغزو اعصاب


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


29292

شماره نظام: 29292


1401/03/31-20:55:05

تاریخ تائید عضویت: 1401/03/31-20:55:05

حسینعلی

نام: حسینعلی


ابراهیمی

نام خانوادگی: ابراهیمی


بیماریهای مغزو اعصاب

رشته تحصیلی: بیماریهای مغزو اعصاب


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


48694

شماره نظام: 48694


1401/03/31-20:52:37

تاریخ تائید عضویت: 1401/03/31-20:52:37

آرش

نام: آرش


سفیدکار

نام خانوادگی: سفیدکار


بیماریهای مغزو اعصاب

رشته تحصیلی: بیماریهای مغزو اعصاب


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


108514

شماره نظام: 108514


1401/03/31-20:53:50

تاریخ تائید عضویت: 1401/03/31-20:53:50

بهروز

نام: بهروز


نیکنام

نام خانوادگی: نیکنام


بیماریهای مغزو اعصاب

رشته تحصیلی: بیماریهای مغزو اعصاب


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


24527

شماره نظام: 24527


1401/03/31-20:54:00

تاریخ تائید عضویت: 1401/03/31-20:54:00

مرجان

نام: مرجان


اسداللهی

نام خانوادگی: اسداللهی


صرع

رشته تحصیلی: صرع


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


88318

شماره نظام: 88318


1401/03/31-20:29:18

تاریخ تائید عضویت: 1401/03/31-20:29:18

صمد

نام: صمد


فانی حنیفه

نام خانوادگی: فانی حنیفه


بیماریهای مغزو اعصاب

رشته تحصیلی: بیماریهای مغزو اعصاب


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


20460

شماره نظام: 20460


1401/03/31-20:55:23

تاریخ تائید عضویت: 1401/03/31-20:55:23

نسیم

نام: نسیم


تبریزی

نام خانوادگی: تبریزی


صرع

رشته تحصیلی: صرع


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


107761

شماره نظام: 107761


1401/03/31-20:29:31

تاریخ تائید عضویت: 1401/03/31-20:29:31

سميه

نام: سميه


قريشى

نام خانوادگی: قريشى


بیماریهای مغزو اعصاب

رشته تحصیلی: بیماریهای مغزو اعصاب


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


130485

شماره نظام: 130485


1401/03/31-20:55:59

تاریخ تائید عضویت: 1401/03/31-20:55:59

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,630,597

بازدید این صفحه در سال جاری: 267

بازدید این صفحه در ماه جاری: 04

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 03

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir