انجمن علمی اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1382

آدرس انجمن: خیابان پاسداران ،خیابان شهید جعفری (بوستان نهم ) ،پلاک 103

تلفن انجمن: 02122580201

نمابر (Fax) انجمن: 02122580201

سایت انجمن: www.ieus.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@ieus.ir

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 85 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 15 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 سعید زندعضو هیأت مدیره 1397/09/18 1400/12/01
2 حشمت الله صوفی مجیدپوررئیس 1397/09/18 1400/12/01
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1720جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
2 2124ارولوژی كودكانفلوشیپ 
3 2136ارولوژی ترمیمیفلوشیپ 
4 2183ارولوژی زنانفلوشیپ 
5 2125اندویورولوژیفلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

اسداله

نام: اسداله


مظلوم زاده میبدی

نام خانوادگی: مظلوم زاده میبدی


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


27087

شماره نظام: 27087


1401/07/25-12:28:39

تاریخ تائید عضویت: 1401/07/25-12:28:39

محمد علی

نام: محمد علی


فلاح

نام خانوادگی: فلاح


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1401/07/23-11:00:05

تاریخ تائید عضویت: 1401/07/23-11:00:05

محمد

نام: محمد


کوشکی

نام خانوادگی: کوشکی


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


۱۱۵۱۶۱

شماره نظام: ۱۱۵۱۶۱


1401/07/20-08:48:01

تاریخ تائید عضویت: 1401/07/20-08:48:01

محمد

نام: محمد


صالحی

نام خانوادگی: صالحی


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


16703

شماره نظام: 16703


1401/07/18-08:46:03

تاریخ تائید عضویت: 1401/07/18-08:46:03

حسین

نام: حسین


فوزی فرد

نام خانوادگی: فوزی فرد


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


172258

شماره نظام: 172258


1401/07/18-08:46:10

تاریخ تائید عضویت: 1401/07/18-08:46:10

محمد هاتف

نام: محمد هاتف


خرمی

نام خانوادگی: خرمی


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


33861

شماره نظام: 33861


1401/06/28-11:30:40

تاریخ تائید عضویت: 1401/06/28-11:30:40

وحید

نام: وحید


نجاران طوسی

نام خانوادگی: نجاران طوسی


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


85614

شماره نظام: 85614


1401/05/04-20:17:19

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/04-20:17:19

احمد

نام: احمد


زید

نام خانوادگی: زید


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


ات_423

شماره نظام: ات_423


1401/04/23-10:37:44

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/23-10:37:44

سید حسین

نام: سید حسین


حسینی شریفی

نام خانوادگی: حسینی شریفی


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


86138

شماره نظام: 86138


1401/04/23-09:54:03

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/23-09:54:03

علی

نام: علی


جوزی

نام خانوادگی: جوزی


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


132627

شماره نظام: 132627


1401/04/23-10:25:55

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/23-10:25:55

123456789
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 9,170,790

بازدید این صفحه در سال جاری: 65

بازدید این صفحه در ماه جاری: 17

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir