انجمن علمی اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1382

آدرس انجمن: خیابان پاسداران ،خیابان شهید جعفری (بوستان نهم ) ،پلاک 103

تلفن انجمن: 02122580201

نمابر (Fax) انجمن: 02122580201

سایت انجمن: www.ieus.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@ieus.ir

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 79 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 13 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 سعید زندعضو هیأت مدیره 1397/09/18 1400/12/01
2 حشمت الله صوفی مجیدپوررئیس 1397/09/18 1400/12/01
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1720جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
2 2124ارولوژی كودكانفلوشیپ 
3 2125اندویورولوژیفلوشیپ 
4 2136ارولوژی ترمیمیفلوشیپ 
5 2183ارولوژی زنانفلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

وحید

نام: وحید


نجاران طوسی

نام خانوادگی: نجاران طوسی


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


85614

شماره نظام: 85614


1401/05/04-20:17:19

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/04-20:17:19

احمد

نام: احمد


زید

نام خانوادگی: زید


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


ات_423

شماره نظام: ات_423


1401/04/23-10:37:44

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/23-10:37:44

سید حسین

نام: سید حسین


حسینی شریفی

نام خانوادگی: حسینی شریفی


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


86138

شماره نظام: 86138


1401/04/23-09:54:03

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/23-09:54:03

علی

نام: علی


جوزی

نام خانوادگی: جوزی


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


132627

شماره نظام: 132627


1401/04/23-10:25:55

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/23-10:25:55

داود

نام: داود


عرب

نام خانوادگی: عرب


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


73209

شماره نظام: 73209


1401/04/21-13:00:06

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/21-13:00:06

حمیدرضا

نام: حمیدرضا


اکبری گیلانی

نام خانوادگی: اکبری گیلانی


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


76644

شماره نظام: 76644


1401/04/23-10:37:34

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/23-10:37:34

میثم

نام: میثم


قائدی

نام خانوادگی: قائدی


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


131868

شماره نظام: 131868


1401/05/09-08:25:15

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/09-08:25:15

عرفان

نام: عرفان


امینی

نام خانوادگی: امینی


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


114101

شماره نظام: 114101


1401/04/08-09:39:56

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/08-09:39:56

رامين

نام: رامين


حكيمزاده

نام خانوادگی: حكيمزاده


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


53316

شماره نظام: 53316


1401/04/08-09:40:59

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/08-09:40:59

وحید

نام: وحید


رضوان خواه

نام خانوادگی: رضوان خواه


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


131334

شماره نظام: 131334


1401/04/08-09:41:07

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/08-09:41:07

12345678
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,449,915

بازدید این صفحه در سال جاری: 113

بازدید این صفحه در ماه جاری: 13

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir