انجمن علمی روماتولوژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1352

آدرس انجمن: تهران، خیابان کارگر شمالی، بیمارستان دکتر شریعتی، مرکز تخقیقات روماتولوژی، انجمن روماتولوژی ایران

تلفن انجمن: 02188330033

نمابر (Fax) انجمن: 02188330033

سایت انجمن: www.iranianra.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: ira@iranianra.ir

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 210 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 38 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 فریدون دواچیعضو هیأت مدیره 1395/12/18 1398/12/18
2 احمدرضا جمشیدیرئیس 1395/12/18 1398/12/18
3 آرمان احمدزادهنایب رئیس 1395/12/18 1398/12/18
4 محسن سروشدبیر 1395/12/18 1398/12/18
5 فرهاد غریب دوستخزانه دار 1395/12/18 1398/12/18
6 سيده زهرا ميرفيضيعضو علی البدل 1395/12/18 1398/12/18
7 انوشه حقیقیعضو علی البدل 1395/12/18 1398/12/18
8 محسن اخيانيبازرس 1395/12/18 1398/12/18
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی روماتولوژی ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی روماتولوژی ایران


1398/07/04

تاریخ آغاز: 1398/07/04

1398/07/04

تاریخ پایان: 1398/07/04


208

تعداد اعضا: 208

143

تعداد آرا: 143


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
2 2010روماتولوژیفوق تخصصRheumatology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

زینب

نام: زینب


مرتضوی

نام خانوادگی: مرتضوی


روماتولوژی

رشته تحصیلی: روماتولوژی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


91153

شماره نظام: 91153


1399/03/26-14:14:00

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/26-14:14:00

مینا

نام: مینا


اسدزاده

نام خانوادگی: اسدزاده


روماتولوژی

رشته تحصیلی: روماتولوژی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


124532

شماره نظام: 124532


1399/03/26-14:14:07

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/26-14:14:07

شهلا

نام: شهلا


ابوالقاسمی

نام خانوادگی: ابوالقاسمی


روماتولوژی

رشته تحصیلی: روماتولوژی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


28836

شماره نظام: 28836


1398/07/04-18:46:01

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/04-18:46:01

ایراندخت

نام: ایراندخت


شناور

نام خانوادگی: شناور


بیماریهای داخلی

رشته تحصیلی: بیماریهای داخلی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


38007

شماره نظام: 38007


1398/07/04-18:26:23

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/04-18:26:23

سارا

نام: سارا


جعفری

نام خانوادگی: جعفری


روماتولوژی

رشته تحصیلی: روماتولوژی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


105966

شماره نظام: 105966


1398/07/04-18:26:09

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/04-18:26:09

طیبه

نام: طیبه


اسدی

نام خانوادگی: اسدی


بیماریهای داخلی

رشته تحصیلی: بیماریهای داخلی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


129361

شماره نظام: 129361


1398/07/02-23:35:42

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/02-23:35:42

مریم

نام: مریم


رضازاده

نام خانوادگی: رضازاده


بیماریهای داخلی

رشته تحصیلی: بیماریهای داخلی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


112014

شماره نظام: 112014


1398/07/02-22:09:45

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/02-22:09:45

سارا

نام: سارا


جلالی جیوان

نام خانوادگی: جلالی جیوان


روماتولوژی

رشته تحصیلی: روماتولوژی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


108640

شماره نظام: 108640


1398/07/02-21:45:13

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/02-21:45:13

ندا

نام: ندا


راستگو

نام خانوادگی: راستگو


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


108406

شماره نظام: 108406


1398/07/02-21:08:28

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/02-21:08:28

نوشين

نام: نوشين


موفق

نام خانوادگی: موفق


روماتولوژی

رشته تحصیلی: روماتولوژی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


59530

شماره نظام: 59530


1398/07/02-18:38:18

تاریخ تائید عضویت: 1398/07/02-18:38:18

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,219,544

بازدید این صفحه در سال جاری: 72

بازدید این صفحه در ماه جاری: 12

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 08

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir