انجمن علمی گوارش و کبد اطفال ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1383

آدرس انجمن: تهران-خیابان شریعتی بالاتر از حسینیه ارشاد - بیمارستان کودکان مفید - طبقه 3- بخش گوارش- مرکز تحقیقات گوارش.

تلفن انجمن: 021-22257997

نمابر (Fax) انجمن: 02126406014

سایت انجمن: www.ispgh.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: Hamzeamiri1393@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 62 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 56 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 کتایون خاتمی قزوینیعضو هیأت مدیره 1392/00/00
2 علی اکبر سیاریرئیس 1400/09/10
3 مهری نجفی ثانیعضو هیأت مدیره 1383/00/00
4 حامد شفقعضو هیأت مدیره 1400/09/10
5 غلامرضا خاتمی قزوینیعضو هیأت مدیره 1400/09/10
6 عباس تقوی اردکانبازرس 1395/00/00
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی گوارش و کبد اطفال ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی گوارش و کبد اطفال ایران


1401/12/21

تاریخ آغاز: 1401/12/21

1401/12/21

تاریخ پایان: 1401/12/21


54

تعداد اعضا: 54

40

تعداد آرا: 40


انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی گوارش و کبد اطفال ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی گوارش و کبد اطفال ایران


1398/03/30

تاریخ آغاز: 1398/03/30

1398/03/30

تاریخ پایان: 1398/03/30


55

تعداد اعضا: 55

37

تعداد آرا: 37


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
2 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
3 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مریم

نام: مریم


غلامی شهربابک

نام خانوادگی: غلامی شهربابک


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


122049

شماره نظام: 122049


1402/07/01-06:31:11

تاریخ تائید عضویت: 1402/07/01-06:31:11

میترا

نام: میترا


احمدی

نام خانوادگی: احمدی


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


99123

شماره نظام: 99123


1402/07/01-06:31:35

تاریخ تائید عضویت: 1402/07/01-06:31:35

شیده

نام: شیده


اوصیا

نام خانوادگی: اوصیا


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


55636

شماره نظام: 55636


1402/07/01-06:32:05

تاریخ تائید عضویت: 1402/07/01-06:32:05

صالحه

نام: صالحه


علا

نام خانوادگی: علا


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


101061

شماره نظام: 101061


1402/07/01-06:31:46

تاریخ تائید عضویت: 1402/07/01-06:31:46

فرزانه

نام: فرزانه


توکلی قینانی

نام خانوادگی: توکلی قینانی


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


38981

شماره نظام: 38981


1402/07/01-06:32:29

تاریخ تائید عضویت: 1402/07/01-06:32:29

مجید

نام: مجید


صداقت

نام خانوادگی: صداقت


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


81743

شماره نظام: 81743


1402/07/01-06:32:17

تاریخ تائید عضویت: 1402/07/01-06:32:17

هژیر

نام: هژیر


جواهری زاده

نام خانوادگی: جواهری زاده


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


90661

شماره نظام: 90661


1402/07/01-06:31:57

تاریخ تائید عضویت: 1402/07/01-06:31:57

سيد محسن

نام: سيد محسن


دهقاني

نام خانوادگی: دهقاني


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


54750

شماره نظام: 54750


1401/12/19-22:55:51

تاریخ تائید عضویت: 1401/12/19-22:55:51

بهاره

نام: بهاره


اسفندیارپور

نام خانوادگی: اسفندیارپور


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


شماره نظام:


1401/12/19-21:54:21

تاریخ تائید عضویت: 1401/12/19-21:54:21

پژمان

نام: پژمان


روحانی

نام خانوادگی: روحانی


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


123456

شماره نظام: 123456


1401/12/19-22:15:13

تاریخ تائید عضویت: 1401/12/19-22:15:13

1234567
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,209,580

بازدید این صفحه در سال جاری: 215

بازدید این صفحه در ماه جاری: 12

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 03

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir