انجمن علمی سرطان زنان ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: زیر پل کریمخان زند-خ سنایی-نبش کوچه نژادکی-پ2 واحد5

تلفن انجمن: 02188341316

نمابر (Fax) انجمن: 02188309567

سایت انجمن: WWW.IRSGO.ORG

پست الکترونیک (Email) انجمن: Irsgo.2015@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 317 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 81 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی سرطان های زنان ایران

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی سرطان های زنان ایران


1400/04/24

تاریخ آغاز: 1400/04/24

1400/04/24

تاریخ پایان: 1400/04/24


177

تعداد اعضا: 177

89

تعداد آرا: 89


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1723آسیب شناسیتخصصPathology
2 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
3 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
4 17165رادیوانكولوژیتخصص 
5 2127انكولوژی زنانفلوشیپ 
6 2154جراحی درون بین زنانفلوشیپ 
7 2126نازایی (IVF)فلوشیپ 
8 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

عاطفه

نام: عاطفه


بابائی

نام خانوادگی: بابائی


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


156410

شماره نظام: 156410


1401/03/09-11:56:48

تاریخ تائید عضویت: 1401/03/09-11:56:48

فریده

نام: فریده


اکبری

نام خانوادگی: اکبری


خون و سرطان بالغین

رشته تحصیلی: خون و سرطان بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


95698

شماره نظام: 95698


1401/03/09-11:56:59

تاریخ تائید عضویت: 1401/03/09-11:56:59

مریم

نام: مریم


نوروزوند

نام خانوادگی: نوروزوند


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


129103

شماره نظام: 129103


1401/02/27-08:31:43

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/27-08:31:43

سیامک

نام: سیامک


شریعت تربقان

نام خانوادگی: شریعت تربقان


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


22437

شماره نظام: 22437


1401/02/27-10:48:41

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/27-10:48:41

سمیه

نام: سمیه


مرادپناه

نام خانوادگی: مرادپناه


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


122146

شماره نظام: 122146


1401/02/27-10:48:45

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/27-10:48:45

نگین

نام: نگین


عظیمی

نام خانوادگی: عظیمی


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


111891

شماره نظام: 111891


1401/02/27-10:48:52

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/27-10:48:52

زینب

نام: زینب


شاکراردکانی

نام خانوادگی: شاکراردکانی


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


134875

شماره نظام: 134875


1401/02/27-10:48:49

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/27-10:48:49

مرجان

نام: مرجان


قائمی

نام خانوادگی: قائمی


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


116114

شماره نظام: 116114


1401/02/27-10:48:55

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/27-10:48:55

محمد

نام: محمد


درچین

نام خانوادگی: درچین


رادیوانكولوژی

رشته تحصیلی: رادیوانكولوژی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


61822

شماره نظام: 61822


1401/02/27-10:48:59

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/27-10:48:59

مریم

نام: مریم


دری

نام خانوادگی: دری


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


34861

شماره نظام: 34861


1401/02/27-10:49:02

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/27-10:49:02

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,449,762

بازدید این صفحه در سال جاری: 126

بازدید این صفحه در ماه جاری: 12

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir