انجمن علمی جراحی دست ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1385

آدرس انجمن: ونک،خیابان خدامی،خیابان نیروی انتظامی،بن بست کاوه،پلاک 1،زنگ 4

تلفن انجمن: 02188665228

نمابر (Fax) انجمن: 02189786668

سایت انجمن: www.issh.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: anjomanedast@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 52 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 48 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحی دست ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحی دست ایران


1401/01/30

تاریخ آغاز: 1401/01/30

1401/01/30

تاریخ پایان: 1401/01/30


52

تعداد اعضا: 52

37

تعداد آرا: 37


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
2 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
3 17195ارتوپدیتخصص 
4 2115جراحی دستفلوشیپ 
5 2014جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیفوق تخصصReconstructive, plastic and burn surgery
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

عزت الله

نام: عزت الله


تبریزیان

نام خانوادگی: تبریزیان


جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی

رشته تحصیلی: جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


33996

شماره نظام: 33996


1401/01/28-17:38:22

تاریخ تائید عضویت: 1401/01/28-17:38:22

سید مسعود

نام: سید مسعود


مدرسی

نام خانوادگی: مدرسی


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


97446

شماره نظام: 97446


1401/01/28-17:25:02

تاریخ تائید عضویت: 1401/01/28-17:25:02

کامران

نام: کامران


مظفریان

نام خانوادگی: مظفریان


جراحی دست

رشته تحصیلی: جراحی دست


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


38640

شماره نظام: 38640


1401/01/28-12:46:35

تاریخ تائید عضویت: 1401/01/28-12:46:35

حجت

نام: حجت


مولائي گورچين قلعه

نام خانوادگی: مولائي گورچين قلعه


جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی

رشته تحصیلی: جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


85113

شماره نظام: 85113


1401/01/28-10:20:29

تاریخ تائید عضویت: 1401/01/28-10:20:29

علی

نام: علی


دهقان

نام خانوادگی: دهقان


جراحی دست

رشته تحصیلی: جراحی دست


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


113212

شماره نظام: 113212


1401/01/28-10:19:35

تاریخ تائید عضویت: 1401/01/28-10:19:35

علی

نام: علی


اجودی

نام خانوادگی: اجودی


رشته تحصیلی:


مقطع تحصیلی:


72613

شماره نظام: 72613


1401/01/28-10:18:50

تاریخ تائید عضویت: 1401/01/28-10:18:50

حمید

نام: حمید


طاهری

نام خانوادگی: طاهری


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


14337

شماره نظام: 14337


1401/01/28-10:18:18

تاریخ تائید عضویت: 1401/01/28-10:18:18

علیرضا

نام: علیرضا


حقانی

نام خانوادگی: حقانی


جراحی دست

رشته تحصیلی: جراحی دست


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


16422

شماره نظام: 16422


1401/01/28-10:16:42

تاریخ تائید عضویت: 1401/01/28-10:16:42

ليلي

نام: ليلي


فرهادي

نام خانوادگی: فرهادي


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


54419

شماره نظام: 54419


1401/01/28-10:15:49

تاریخ تائید عضویت: 1401/01/28-10:15:49

ابوالقاسم

نام: ابوالقاسم


زارع زاده

نام خانوادگی: زارع زاده


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


20121

شماره نظام: 20121


1401/01/28-10:14:39

تاریخ تائید عضویت: 1401/01/28-10:14:39

123456
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 9,170,818

بازدید این صفحه در سال جاری: 116

بازدید این صفحه در ماه جاری: 24

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 12

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir