انجمن علمی آسم و آلرژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1375

آدرس انجمن: تهران، میدان توحید، خیان گلبار، خیابان شهید طوسی، پلاک 100، طبقه 4، واحد 10

تلفن انجمن: 021-66573616

نمابر (Fax) انجمن: 021-66573616

سایت انجمن: www.isaa.org.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: isaa1375asthma@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 114 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 81 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی آسم و آلرژی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی آسم و آلرژی ایران


1400/12/20

تاریخ آغاز: 1400/12/20

1400/12/20

تاریخ پایان: 1400/12/20


114

تعداد اعضا: 114

69

تعداد آرا: 69


انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آسم و آلرژی ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی آسم و آلرژی ایران


1396/06/23

تاریخ آغاز: 1396/06/23

1396/06/23

تاریخ پایان: 1396/06/23


91

تعداد اعضا: 91

70

تعداد آرا: 70


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
2 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
3 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
4 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

یاسر

نام: یاسر


یادگاری

نام خانوادگی: یادگاری


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


124951

شماره نظام: 124951


1400/12/18-23:27:15

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/18-23:27:15

وحید

نام: وحید


بکرانی بالانی

نام خانوادگی: بکرانی بالانی


آلرژی و ایمونولوژی بالینی

رشته تحصیلی: آلرژی و ایمونولوژی بالینی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


120719

شماره نظام: 120719


1400/12/18-23:29:33

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/18-23:29:33

مینا

نام: مینا


احمدی

نام خانوادگی: احمدی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


142796

شماره نظام: 142796


1400/12/18-23:30:44

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/18-23:30:44

منصور

نام: منصور


آهون

نام خانوادگی: آهون


آلرژی و ایمونولوژی بالینی

رشته تحصیلی: آلرژی و ایمونولوژی بالینی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


123411

شماره نظام: 123411


1400/12/18-23:31:25

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/18-23:31:25

نگار

نام: نگار


خلیقی

نام خانوادگی: خلیقی


آلرژی و ایمونولوژی بالینی

رشته تحصیلی: آلرژی و ایمونولوژی بالینی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


125117

شماره نظام: 125117


1400/12/18-23:31:53

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/18-23:31:53

علی

نام: علی


فولادوند

نام خانوادگی: فولادوند


آلرژی و ایمونولوژی بالینی

رشته تحصیلی: آلرژی و ایمونولوژی بالینی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


74135

شماره نظام: 74135


1400/12/18-13:04:17

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/18-13:04:17

هوشنگ

نام: هوشنگ


گرجی پور

نام خانوادگی: گرجی پور


ایمونولوژی و آلرژی كودكان

رشته تحصیلی: ایمونولوژی و آلرژی كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


90531

شماره نظام: 90531


1400/12/18-13:04:32

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/18-13:04:32

فاطمه

نام: فاطمه


علیزاده

نام خانوادگی: علیزاده


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


137771

شماره نظام: 137771


1400/12/15-14:39:08

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/15-14:39:08

علی

نام: علی


حق بین

نام خانوادگی: حق بین


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


66899

شماره نظام: 66899


1400/12/15-12:16:35

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/15-12:16:35

سيما

نام: سيما


بهرامي

نام خانوادگی: بهرامي


آلرژی و ایمونولوژی بالینی

رشته تحصیلی: آلرژی و ایمونولوژی بالینی


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


117586

شماره نظام: 117586


1400/12/14-14:36:31

تاریخ تائید عضویت: 1400/12/14-14:36:31

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,882,686

بازدید این صفحه در سال جاری: 253

بازدید این صفحه در ماه جاری: 26

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 09

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir