انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1370

آدرس انجمن: تهران، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان ساسان،ساختمان کاخ، پ 94، طبقه اول شمالی

تلفن انجمن: 02188983609

نمابر (Fax) انجمن: 02188983610

سایت انجمن: www.iranoa.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: anjomanorthopediiran@yahoo.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 459 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 17 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران


1401/07/21

تاریخ آغاز: 1401/07/21

1401/07/21

تاریخ پایان: 1401/07/21


459

تعداد اعضا: 459

245

تعداد آرا: 245


انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران


1398/08/16

تاریخ آغاز: 1398/08/16

1398/08/16

تاریخ پایان: 1398/08/16


496

تعداد اعضا: 496

314

تعداد آرا: 314


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
2 2155ارتوپدی کودکانفلوشیپ 
3 21112جراحی تومورهای سیستم اسكلتی _ عضلانیفلوشیپ 
4 2115جراحی دستفلوشیپ 
5 2156جراحی زانوفلوشیپ 
6 2114جراحی ستون فقراتفلوشیپ 
7 21159جراحی هیپ و لگنفلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

سید حسین

نام: سید حسین


شفیعی

نام خانوادگی: شفیعی


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


120630

شماره نظام: 120630


1401/07/21-18:11:45

تاریخ تائید عضویت: 1401/07/21-18:11:45

محمد جعفر

نام: محمد جعفر


تمدن

نام خانوادگی: تمدن


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


37123

شماره نظام: 37123


1401/07/21-18:11:03

تاریخ تائید عضویت: 1401/07/21-18:11:03

علی اکبر

نام: علی اکبر


کیخا

نام خانوادگی: کیخا


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


91096

شماره نظام: 91096


1401/07/21-18:10:45

تاریخ تائید عضویت: 1401/07/21-18:10:45

سجاد

نام: سجاد


فكور

نام خانوادگی: فكور


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


148890

شماره نظام: 148890


1401/07/21-18:10:26

تاریخ تائید عضویت: 1401/07/21-18:10:26

محمد رضا

نام: محمد رضا


گل بخش

نام خانوادگی: گل بخش


جراحی ستون فقرات

رشته تحصیلی: جراحی ستون فقرات


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


69132

شماره نظام: 69132


1401/07/21-16:52:34

تاریخ تائید عضویت: 1401/07/21-16:52:34

نیما

نام: نیما


باقری

نام خانوادگی: باقری


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


115052

شماره نظام: 115052


1401/07/21-10:20:10

تاریخ تائید عضویت: 1401/07/21-10:20:10

محسن

نام: محسن


افشین منش

نام خانوادگی: افشین منش


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


21097

شماره نظام: 21097


1401/07/21-10:19:52

تاریخ تائید عضویت: 1401/07/21-10:19:52

علی

نام: علی


رادمهر

نام خانوادگی: رادمهر


جراحی دست

رشته تحصیلی: جراحی دست


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


36275

شماره نظام: 36275


1401/07/20-22:56:34

تاریخ تائید عضویت: 1401/07/20-22:56:34

حسن

نام: حسن


قندهاری

نام خانوادگی: قندهاری


جراحی ستون فقرات

رشته تحصیلی: جراحی ستون فقرات


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


75367

شماره نظام: 75367


1401/07/20-22:51:02

تاریخ تائید عضویت: 1401/07/20-22:51:02

مهدی

نام: مهدی


سامانیان

نام خانوادگی: سامانیان


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


96995

شماره نظام: 96995


1401/07/20-22:41:22

تاریخ تائید عضویت: 1401/07/20-22:41:22

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 9,170,789

بازدید این صفحه در سال جاری: 61

بازدید این صفحه در ماه جاری: 12

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 06

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir