انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1370

آدرس انجمن: تهران، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان ساسان،ساختمان کاخ، پ 94، طبقه اول شمالی

تلفن انجمن: 02188983609

نمابر (Fax) انجمن: 02188983610

سایت انجمن: www.iranoa.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: anjomanorthopediiran@yahoo.com

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 496 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 190 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران


1398/08/16

تاریخ آغاز: 1398/08/16

1398/08/16

تاریخ پایان: 1398/08/16


496

تعداد اعضا: 496

314

تعداد آرا: 314


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
2 21112جراحی تومورهای سیستم اسكلتی _ عضلانیفلوشیپ 
3 2114جراحی ستون فقراتفلوشیپ 
4 2115جراحی دستفلوشیپ 
5 21159جراحی هیپ و لگنفلوشیپ 
6 2155ارتوپدی کودکانفلوشیپ 
7 2156جراحی زانوفلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

احسان

نام: احسان


واحدی

نام خانوادگی: واحدی


جراحی دست

رشته تحصیلی: جراحی دست


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


108594

شماره نظام: 108594


1398/08/17-13:45:59

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/17-13:45:59

جعفر

نام: جعفر


ابراهیمی

نام خانوادگی: ابراهیمی


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


39211

شماره نظام: 39211


1398/08/17-11:05:06

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/17-11:05:06

اکبر علی

نام: اکبر علی


پسندی

نام خانوادگی: پسندی


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


20557

شماره نظام: 20557


1398/08/17-13:09:43

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/17-13:09:43

پیمان

نام: پیمان


الفتی

نام خانوادگی: الفتی


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


99570

شماره نظام: 99570


1398/08/16-19:40:11

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/16-19:40:11

سلیم

نام: سلیم


خانی

نام خانوادگی: خانی


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


79455

شماره نظام: 79455


1398/08/16-19:40:11

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/16-19:40:11

مسعود

نام: مسعود


معظمی

نام خانوادگی: معظمی


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


134013

شماره نظام: 134013


1398/08/16-19:40:13

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/16-19:40:13

حسین

نام: حسین


آزرم

نام خانوادگی: آزرم


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


23230

شماره نظام: 23230


1398/08/16-19:40:11

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/16-19:40:11

شهریار

نام: شهریار


باقری

نام خانوادگی: باقری


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


13695

شماره نظام: 13695


1398/08/16-19:40:12

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/16-19:40:12

محمد

نام: محمد


اخلاق نجات

نام خانوادگی: اخلاق نجات


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


34062

شماره نظام: 34062


1398/08/16-19:40:12

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/16-19:40:12

مسعود

نام: مسعود


سماورچی تهرانی

نام خانوادگی: سماورچی تهرانی


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


46442

شماره نظام: 46442


1398/08/16-19:40:13

تاریخ تائید عضویت: 1398/08/16-19:40:13

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,219,622

بازدید این صفحه در سال جاری: 110

بازدید این صفحه در ماه جاری: 18

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 11

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir