انجمن علمی آسیب شناسی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1383

آدرس انجمن: تهران- میدان توحید- خیابان توحید- خیابان شهید طوسی(شباهنگ)- نرسیده به خیابان دکتر قریب- پلاک 63 - واحد یک

تلفن انجمن: 021-66596993

نمابر (Fax) انجمن: 02166596993 داخلی 105

سایت انجمن: www.iranpath.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 432 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 26 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی آسیب شناسی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی آسیب شناسی ایران


1402/05/01

تاریخ آغاز: 1402/05/01

1402/05/01

تاریخ پایان: 1402/05/01


427

تعداد اعضا: 427

272

تعداد آرا: 272


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1723آسیب شناسیتخصصPathology
2 21111هماتوپاتولوژیفلوشیپ 
3 21161سیتوپاتولوژیفلوشیپ 
4 21225آسیب شناسی پوستفلوشیپ 
5 2146پاتولوژی مولكولار و سیتوژنتیك (آسیب شناسی مولكولی و سیتوژنتیك)فلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

ناصر

نام: ناصر


کمالیان

نام خانوادگی: کمالیان


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1402/05/10-08:56:18

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/10-08:56:18

محمد

نام: محمد


عباسیان

نام خانوادگی: عباسیان


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1402/06/11-15:12:29

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/11-15:12:29

محمدرضا

نام: محمدرضا


کرامتی

نام خانوادگی: کرامتی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


43015

شماره نظام: 43015


1402/05/10-08:56:36

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/10-08:56:36

بابک

نام: بابک


عزیزافشاری

نام خانوادگی: عزیزافشاری


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


61215

شماره نظام: 61215


1402/06/11-15:12:15

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/11-15:12:15

شهزاد

نام: شهزاد


برادران قهفرخی

نام خانوادگی: برادران قهفرخی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


27953

شماره نظام: 27953


1402/06/11-15:12:23

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/11-15:12:23

آذر

نام: آذر


آذری نجف آباد

نام خانوادگی: آذری نجف آباد


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


32390

شماره نظام: 32390


1402/04/30-23:44:21

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/30-23:44:21

بهزاد

نام: بهزاد


ترکمانی پور

نام خانوادگی: ترکمانی پور


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


77488

شماره نظام: 77488


1402/04/30-23:44:17

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/30-23:44:17

مریم

نام: مریم


توحیدی

نام خانوادگی: توحیدی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


45726

شماره نظام: 45726


1402/04/30-23:44:14

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/30-23:44:14

سارا

نام: سارا


قنبرنسب

نام خانوادگی: قنبرنسب


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


135816

شماره نظام: 135816


1402/04/30-23:44:10

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/30-23:44:10

سیما

نام: سیما


فخاری

نام خانوادگی: فخاری


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


145480

شماره نظام: 145480


1402/04/30-23:44:06

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/30-23:44:06

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,209,589

بازدید این صفحه در سال جاری: 1,596

بازدید این صفحه در ماه جاری: 108

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 45

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir