انجمن علمی آسیب شناسی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1383

آدرس انجمن: تهران- میدان توحید- خیابان توحید- خیابان شهید طوسی(شباهنگ)- نرسیده به خیابان دکتر قریب- پلاک 63 - واحد یک

تلفن انجمن: 021-66596993

نمابر (Fax) انجمن: 02166596993 داخلی 105

سایت انجمن: www.iranpath.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 5 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 32 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1723آسیب شناسیتخصصPathology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

سیامک

نام: سیامک


شریعت تربقان

نام خانوادگی: شریعت تربقان


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


22437

شماره نظام: 22437


1401/02/25-14:11:44

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/25-14:11:44

سجاده

نام: سجاده


موحدی نیا

نام خانوادگی: موحدی نیا


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


137637

شماره نظام: 137637


1401/02/05-10:41:12

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/05-10:41:12

حسین

نام: حسین


دارآفرین

نام خانوادگی: دارآفرین


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


39680

شماره نظام: 39680


1401/01/31-12:10:07

تاریخ تائید عضویت: 1401/01/31-12:10:07

سید حسین

نام: سید حسین


حکمتی مقدم

نام خانوادگی: حکمتی مقدم


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


41198

شماره نظام: 41198


1401/02/25-14:15:07

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/25-14:15:07

شیدا

نام: شیدا


سوادکوهی

نام خانوادگی: سوادکوهی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


30358

شماره نظام: 30358


1401/02/25-14:14:06

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/25-14:14:06

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,449,991

بازدید این صفحه در سال جاری: 145

بازدید این صفحه در ماه جاری: 20

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir