انجمن علمی آسیب شناسی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1383

آدرس انجمن: تهران- میدان توحید- خیابان توحید- خیابان شهید طوسی(شباهنگ)- نرسیده به خیابان دکتر قریب- پلاک 63 - واحد یک

تلفن انجمن: 021-66596993

نمابر (Fax) انجمن: 02166596993 داخلی 105

سایت انجمن: www.iranpath.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 146 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 103 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1723آسیب شناسیتخصصPathology
2 21111هماتوپاتولوژیفلوشیپ 
3 21161سیتوپاتولوژیفلوشیپ 
4 21225آسیب شناسی پوستفلوشیپ 
5 2146پاتولوژی مولكولار و سیتوژنتیك (آسیب شناسی مولكولی و سیتوژنتیك)فلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

اصغر

نام: اصغر


مافی نژاد

نام خانوادگی: مافی نژاد


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1401/11/05-14:19:27

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/05-14:19:27

مرجان

نام: مرجان


خانجانی

نام خانوادگی: خانجانی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1401/11/04-10:59:09

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/04-10:59:09

صمصام

نام: صمصام


دانشی بختیار

نام خانوادگی: دانشی بختیار


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


31738

شماره نظام: 31738


1401/11/04-11:18:54

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/04-11:18:54

زهرا

نام: زهرا


کارگر

نام خانوادگی: کارگر


پاتولوژی مولكولار و سیتوژنتیك (آسیب شناسی مولكولی و سیتوژنتیك)

رشته تحصیلی: پاتولوژی مولكولار و سیتوژنتیك (آسیب شناسی مولكولی و سیتوژنتیك)


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


135547

شماره نظام: 135547


1401/11/04-11:17:13

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/04-11:17:13

شیوا

نام: شیوا


عبدالهی

نام خانوادگی: عبدالهی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1401/11/04-11:17:54

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/04-11:17:54

جواد

نام: جواد


سطوتی

نام خانوادگی: سطوتی


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1401/11/03-14:53:08

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/03-14:53:08

سیده فریبا

نام: سیده فریبا


مشیری

نام خانوادگی: مشیری


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


106554

شماره نظام: 106554


1401/11/03-14:54:18

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/03-14:54:18

علیرضا

نام: علیرضا


صادقی پور

نام خانوادگی: صادقی پور


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


47769

شماره نظام: 47769


1401/11/03-14:53:26

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/03-14:53:26

آزیتا

نام: آزیتا


علیزاده

نام خانوادگی: علیزاده


آسیب شناسی

رشته تحصیلی: آسیب شناسی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


86712

شماره نظام: 86712


1401/11/03-14:54:51

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/03-14:54:51

مهدی

نام: مهدی


منتظر

نام خانوادگی: منتظر


پاتولوژی مولكولار و سیتوژنتیك (آسیب شناسی مولكولی و سیتوژنتیك)

رشته تحصیلی: پاتولوژی مولكولار و سیتوژنتیك (آسیب شناسی مولكولی و سیتوژنتیك)


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


122029

شماره نظام: 122029


1401/10/27-12:39:50

تاریخ تائید عضویت: 1401/10/27-12:39:50

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 8,922,172

بازدید این صفحه در سال جاری: 23

بازدید این صفحه در ماه جاری: 23

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 23

بازدید این صفحه در روز جاری: 03

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir