انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1382

آدرس انجمن: خیابان انقلاب-خیابان قدس-خیابان پورسینا-درب شمالی دانشگاه-ساختمان شماره 4

تلفن انجمن: 021-64053366

نمابر (Fax) انجمن: 021-88962357

سایت انجمن: http://www.iacm.ir/

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@iacm.ir

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 118 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 1 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 سید علی آذینعضو علی البدل 1394/06/23
2 علی پاشا میثمیرئیس 1394/06/23
3 محمدرضا سهرابینایب رئیس 1394/06/23
4 آبتین حیدرزادهدبیر 1394/06/23
5 زهرا محتشم امیریخزانه دار 1394/06/23
6 نوید محمدیعضو هیأت مدیره 1394/06/23
7 كوروش كبيربازرس 1394/06/23
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران


1398/11/03

تاریخ آغاز: 1398/11/03

1398/11/03

تاریخ پایان: 1398/11/03


114

تعداد اعضا: 114

85

تعداد آرا: 85


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1715پزشكی اجتماعیتخصصCommunity Medicine
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

پیغام

نام: پیغام


حیدرپور

نام خانوادگی: حیدرپور


پزشكی اجتماعی

رشته تحصیلی: پزشكی اجتماعی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


72447

شماره نظام: 72447


1400/08/18-17:52:19

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/18-17:52:19

حمیرا

نام: حمیرا


سجادی

نام خانوادگی: سجادی


پزشكی اجتماعی

رشته تحصیلی: پزشكی اجتماعی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


38159

شماره نظام: 38159


1400/08/18-17:52:13

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/18-17:52:13

یاسمن

نام: یاسمن


خلیلی

نام خانوادگی: خلیلی


پزشكی اجتماعی

رشته تحصیلی: پزشكی اجتماعی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1400/08/18-17:52:07

تاریخ تائید عضویت: 1400/08/18-17:52:07

مژگان

نام: مژگان


مدرسی

نام خانوادگی: مدرسی


پزشكی اجتماعی

رشته تحصیلی: پزشكی اجتماعی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


85083

شماره نظام: 85083


1398/10/26-11:37:50

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/26-11:37:50

علی حسین

نام: علی حسین


زینال زاده چینی بلاغ

نام خانوادگی: زینال زاده چینی بلاغ


طب سالمندی

رشته تحصیلی: طب سالمندی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


103649

شماره نظام: 103649


1398/10/26-11:38:04

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/26-11:38:04

لیلی

نام: لیلی


خدمت

نام خانوادگی: خدمت


پزشكی اجتماعی

رشته تحصیلی: پزشكی اجتماعی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


76710

شماره نظام: 76710


1398/10/26-11:38:16

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/26-11:38:16

مریم

نام: مریم


سپهری

نام خانوادگی: سپهری


پزشكی اجتماعی

رشته تحصیلی: پزشكی اجتماعی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


112770

شماره نظام: 112770


1398/10/26-18:21:48

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/26-18:21:48

فرناز

نام: فرناز


خاتمی

نام خانوادگی: خاتمی


پزشكی اجتماعی

رشته تحصیلی: پزشكی اجتماعی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


108391

شماره نظام: 108391


1398/10/26-00:04:23

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/26-00:04:23

مهدیه

نام: مهدیه


دعایی

نام خانوادگی: دعایی


پزشكی اجتماعی

رشته تحصیلی: پزشكی اجتماعی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


101438

شماره نظام: 101438


1398/10/21-17:19:49

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/21-17:19:49

پریسا

نام: پریسا


اسلامی پرکوهی

نام خانوادگی: اسلامی پرکوهی


پزشكی اجتماعی

رشته تحصیلی: پزشكی اجتماعی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


80933

شماره نظام: 80933


1398/10/21-10:31:26

تاریخ تائید عضویت: 1398/10/21-10:31:26

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,209,549

بازدید این صفحه در سال جاری: 249

بازدید این صفحه در ماه جاری: 33

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 08

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir