انجمن علمی اورولوژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1373

آدرس انجمن: تهران- سهروردی شمالی- خ میرزای زینالی غربی- پ 152-ط3- واحد5

تلفن انجمن: 021-88526900

نمابر (Fax) انجمن: 021-88526901

سایت انجمن: www.iuanet.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 608 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 32 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی اورولوژی ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی اورولوژی ایران


1397/11/04

تاریخ آغاز: 1397/11/04

1397/11/04

تاریخ پایان: 1397/11/04


608

تعداد اعضا: 608

438

تعداد آرا: 438


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1720جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

محمدعلی

نام: محمدعلی


مدینه ای

نام خانوادگی: مدینه ای


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


30736

شماره نظام: 30736


تاریخ تائید عضویت:

علی اصغر

نام: علی اصغر


کدیوری

نام خانوادگی: کدیوری


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


18760

شماره نظام: 18760


تاریخ تائید عضویت:

محمد

نام: محمد


هزارخانی

نام خانوادگی: هزارخانی


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


23624

شماره نظام: 23624


تاریخ تائید عضویت:

بهمن

نام: بهمن


اخوین محمدی

نام خانوادگی: اخوین محمدی


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

محمدرضا

نام: محمدرضا


قرائتی کوپائی

نام خانوادگی: قرائتی کوپائی


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


78801

شماره نظام: 78801


تاریخ تائید عضویت:

حسن

نام: حسن


فرهمند

نام خانوادگی: فرهمند


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


17261

شماره نظام: 17261


تاریخ تائید عضویت:

احمد

نام: احمد


اسدالله زاده

نام خانوادگی: اسدالله زاده


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سجاد

نام: سجاد


فراژی

نام خانوادگی: فراژی


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


123051

شماره نظام: 123051


تاریخ تائید عضویت:

اسداله

نام: اسداله


مظلوم زاده میبدی

نام خانوادگی: مظلوم زاده میبدی


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


27087

شماره نظام: 27087


تاریخ تائید عضویت:

حسن

نام: حسن


گهواره برحقی

نام خانوادگی: گهواره برحقی


جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)

رشته تحصیلی: جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


31494

شماره نظام: 31494


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 9,170,801

بازدید این صفحه در سال جاری: 61

بازدید این صفحه در ماه جاری: 27

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 11

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir