انجمن علمی بیهوشی قلب ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 92 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 6 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 علیرضا جهانگیری فردعضو هیأت مدیره 1400/04/20
2 محمد شيروانيعضو هیأت مدیره 1400/04/20
3 علی دباغعضو هیأت مدیره 1400/04/20
4 Rasoul آذرفرینبازرس 1400/04/20
5 عبدالحمید ذکاییبازرس علی البدل 1400/04/20
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی بیهوشی قلب ایران

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی بیهوشی قلب ایران


1400/05/01

تاریخ آغاز: 1400/05/01

1400/05/01

تاریخ پایان: 1400/05/01


92

تعداد اعضا: 92

79

تعداد آرا: 79


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
2 2111بیهوشی قلبفلوشیپ 
3 2143دردفلوشیپ 
4 2128مراقبت های ویژهفلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مجید

نام: مجید


کبیری

نام خانوادگی: کبیری


بیهوشی قلب

رشته تحصیلی: بیهوشی قلب


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


47138

شماره نظام: 47138


1400/04/30-23:58:44

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/30-23:58:44

محمد

نام: محمد


غفاری پور جهرمی

نام خانوادگی: غفاری پور جهرمی


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


28524

شماره نظام: 28524


1400/04/30-23:58:29

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/30-23:58:29

جواد

نام: جواد


جمالیان

نام خانوادگی: جمالیان


بیهوشی قلب

رشته تحصیلی: بیهوشی قلب


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


85378

شماره نظام: 85378


1400/04/30-23:58:02

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/30-23:58:02

بهرنگ

نام: بهرنگ


نورعلیشاهی

نام خانوادگی: نورعلیشاهی


بیهوشی قلب

رشته تحصیلی: بیهوشی قلب


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


78845

شماره نظام: 78845


1400/04/30-18:56:41

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/30-18:56:41

سید حسین

نام: سید حسین


مشتاقیون

نام خانوادگی: مشتاقیون


بیهوشی قلب

رشته تحصیلی: بیهوشی قلب


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


51077

شماره نظام: 51077


1400/04/30-18:41:57

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/30-18:41:57

مازیار

نام: مازیار


محجوبی فرد

نام خانوادگی: محجوبی فرد


بیهوشی قلب

رشته تحصیلی: بیهوشی قلب


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


56240

شماره نظام: 56240


1400/04/30-18:41:47

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/30-18:41:47

امیر عباس

نام: امیر عباس


کیانفر

نام خانوادگی: کیانفر


بیهوشی قلب

رشته تحصیلی: بیهوشی قلب


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


49835

شماره نظام: 49835


1400/04/30-18:18:14

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/30-18:18:14

امجد

نام: امجد


کیانی

نام خانوادگی: کیانی


بیهوشی قلب

رشته تحصیلی: بیهوشی قلب


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


58104

شماره نظام: 58104


1400/04/30-18:17:59

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/30-18:17:59

حسین

نام: حسین


نداف نیا

نام خانوادگی: نداف نیا


بیهوشی

رشته تحصیلی: بیهوشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


40757

شماره نظام: 40757


1400/04/30-12:35:30

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/30-12:35:30

محسن

نام: محسن


ضیائی فرد

نام خانوادگی: ضیائی فرد


بیهوشی قلب

رشته تحصیلی: بیهوشی قلب


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


69799

شماره نظام: 69799


1400/04/30-12:35:19

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/30-12:35:19

12345678910
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,028,773

بازدید این صفحه در سال جاری: 40

بازدید این صفحه در ماه جاری: 17

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 09

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir