انجمن علمی متخصصین ریه ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 102 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 4 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

عباس

نام: عباس


نعمتی

نام خانوادگی: نعمتی


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


0

شماره نظام: 0


1401/04/09-08:27:42

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/09-08:27:42

محسن

نام: محسن


فرخ پور

نام خانوادگی: فرخ پور


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


99592

شماره نظام: 99592


1401/04/08-11:56:26

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/08-11:56:26

سید حسین

نام: سید حسین


مهرآوران

نام خانوادگی: مهرآوران


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


121725

شماره نظام: 121725


1401/04/08-11:56:48

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/08-11:56:48

ساناز

نام: ساناز


تبریزی

نام خانوادگی: تبریزی


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


130826

شماره نظام: 130826


1401/04/08-11:56:15

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/08-11:56:15

بيوك

نام: بيوك


مرادخاني

نام خانوادگی: مرادخاني


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


76466

شماره نظام: 76466


1401/04/08-11:55:29

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/08-11:55:29

رامیز

نام: رامیز


کامرانی

نام خانوادگی: کامرانی


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


124240

شماره نظام: 124240


1401/04/09-08:28:23

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/09-08:28:23

سیده زهرا

نام: سیده زهرا


فتوک کیایی

نام خانوادگی: فتوک کیایی


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


125758

شماره نظام: 125758


1401/04/08-11:56:00

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/08-11:56:00

عباس

نام: عباس


کیاسی

نام خانوادگی: کیاسی


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


85186

شماره نظام: 85186


1401/04/08-11:55:42

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/08-11:55:42

محمد جواد

نام: محمد جواد


فلاحی

نام خانوادگی: فلاحی


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


92067

شماره نظام: 92067


1401/04/08-11:55:18

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/08-11:55:18

حانیه

نام: حانیه


راجی

نام خانوادگی: راجی


بیماریهای ریه

رشته تحصیلی: بیماریهای ریه


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


76573

شماره نظام: 76573


1401/04/08-11:51:57

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/08-11:51:57

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,219,652

بازدید این صفحه در سال جاری: 181

بازدید این صفحه در ماه جاری: 52

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 29

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir