انجمن علمی جراحان توراکس ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: تهران ـ بلوار میرداماد ـ نبش کوچه کازرون ـ پلاک 175

تلفن انجمن: 02126401420

نمابر (Fax) انجمن: 02126401419

سایت انجمن: www.ists.org.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@ists.org.ir

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 45 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 4 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن جراحان توراکس ايران

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن جراحان توراکس ايران


1399/09/25

تاریخ آغاز: 1399/09/25

1399/09/25

تاریخ پایان: 1399/09/25


45

تعداد اعضا: 45

40

تعداد آرا: 40


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 2015جراحی قفسه صدریفوق تخصصThoracic surgery
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

غلامعلی

نام: غلامعلی


گدازنده

نام خانوادگی: گدازنده


جراحی قفسه صدری

رشته تحصیلی: جراحی قفسه صدری


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


31795

شماره نظام: 31795


1399/09/23-22:25:51

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/23-22:25:51

حسین

نام: حسین


فهیمی هنزاءی

نام خانوادگی: فهیمی هنزاءی


جراحی قفسه صدری

رشته تحصیلی: جراحی قفسه صدری


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


89522

شماره نظام: 89522


1399/09/23-21:07:27

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/23-21:07:27

حمیدرضا

نام: حمیدرضا


همتی

نام خانوادگی: همتی


جراحی قفسه صدری

رشته تحصیلی: جراحی قفسه صدری


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


53702

شماره نظام: 53702


1399/09/23-19:58:53

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/23-19:58:53

مسعود

نام: مسعود


بقایی وجی

نام خانوادگی: بقایی وجی


جراحی قفسه صدری

رشته تحصیلی: جراحی قفسه صدری


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


20908

شماره نظام: 20908


1399/09/23-19:46:20

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/23-19:46:20

آرمین

نام: آرمین


امیریان

نام خانوادگی: امیریان


جراحی قفسه صدری

رشته تحصیلی: جراحی قفسه صدری


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


102631

شماره نظام: 102631


1399/09/23-16:51:52

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/23-16:51:52

پرويز

نام: پرويز


فلاح علبد

نام خانوادگی: فلاح علبد


جراحی قفسه صدری

رشته تحصیلی: جراحی قفسه صدری


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


18704

شماره نظام: 18704


1399/09/23-15:58:09

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/23-15:58:09

احمد

نام: احمد


تاج الدین

نام خانوادگی: تاج الدین


جراحی قفسه صدری

رشته تحصیلی: جراحی قفسه صدری


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


14079

شماره نظام: 14079


1399/09/23-13:22:54

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/23-13:22:54

محسن

نام: محسن


اشراقی

نام خانوادگی: اشراقی


جراحی قفسه صدری

رشته تحصیلی: جراحی قفسه صدری


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


75922

شماره نظام: 75922


1399/09/23-12:33:34

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/23-12:33:34

سلیمان

نام: سلیمان


حیدری

نام خانوادگی: حیدری


جراحی قفسه صدری

رشته تحصیلی: جراحی قفسه صدری


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


53794

شماره نظام: 53794


1399/09/23-08:37:59

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/23-08:37:59

حسنعلی

نام: حسنعلی


محبی

نام خانوادگی: محبی


جراحی قفسه صدری

رشته تحصیلی: جراحی قفسه صدری


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


29255

شماره نظام: 29255


1399/09/23-08:37:32

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/23-08:37:32

12345
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,209,513

بازدید این صفحه در سال جاری: 524

بازدید این صفحه در ماه جاری: 46

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 10

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir