انجمن علمی متخصصین غدد درون ریز ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1373

آدرس انجمن: ولنجک- خیابان پروانه- جنب بیمارستان طالقانی- پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم

تلفن انجمن: 02122409309

نمابر (Fax) انجمن: 02122402463

سایت انجمن: http://www.iranendocrine.org//

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 161 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 486 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 مجید ولی زادهعضو هیأت مدیره 1398/07/21
2 فریدون عزیزیرئیس 1398/07/25
3 مریم رزاقی آذرعضو هیأت مدیره 1398/07/21
4 محمدابراهیم خمسهدبیر 1398/07/25
5 مهدی هدایتیخزانه دار 1398/07/25
6 ساسان عباسی شرقیعضو هیأت مدیره 1398/07/21
7 فرهاد حسین پناهعضو هیأت مدیره 1398/07/21
8 باقر اردشیر لاریجانینایب رئیس 1398/07/25
9 مجید رمضانیعضو علی البدل 1398/07/25
10 داود خلیلیعضو هیأت مدیره 1398/07/21
11 فاطمه اصفهانیانعضو علی البدل 1398/07/25
12 هنگامه عبدی گورابیبازرس علی البدل 1398/07/25
13 جواد بهجتی اردکانیبازرس 1398/07/25
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی متخصصین غدد درون ریز ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی متخصصین غدد درون ریز ایران


1398/06/30

تاریخ آغاز: 1398/06/30

1398/06/30

تاریخ پایان: 1398/06/30


140

تعداد اعضا: 140

86

تعداد آرا: 86


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
2 15155دندانپزشکی (بهداشتکار)دکترای تخصصی (PhD)Dentistry (hygienist)
3 17355طب هوا و فضا و زیر سطحیدکترای تخصصی (PhD)Aerospace medicine and subsurface
4 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
5 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
6 1913ایمنی شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ایمنی شناسی پزشكی
7 1938اپیدمیولوژیدکترای تخصصی (PhD)Epidemiology
8 18415بهداشت مادر و کودکدکترای تخصصی (PhD)Maternal and Child Health
9 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
10 1910آمار زیستیدکترای تخصصی (PhD)Biostatistics
11 1911آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health education and promotion
12 1912انگل شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)انگل شناسی پزشكی
13 1914بافت شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)بافت شناسی پزشكی
14 19155میکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دکترای تخصصی (PhD)Microbiology (PhD in Bacteriology)
15 1916مهندسی بهداشت محیطدکترای تخصصی (PhD)Environmental Health Engineering
16 1917مهندسی بهداشت حرفه ایدکترای تخصصی (PhD)Occupational Health Engineering
17 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
18 1919حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلیندکترای تخصصی (PhD)Medical Entomology and Vector Control
19 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
20 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
21 1922ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
22 1923علوم تشریحی (آناتومی)دکترای تخصصی (PhD)Anatomy (anatomy)
23 1924فارماکولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
24 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
25 1926مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management
26 1927فیزیوتراپیدکترای تخصصی (PhD)Physiotherapy
27 1929فرآورده های بیولوژیکدکترای تخصصی (PhD)Biological Products
28 1930فیزیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Physics
29 1931قارچ شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)قارچ شناسی پزشكی
30 19325مدیریت اطلاعات سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Information Management
31 1932مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی (PhD)Healthcare Information Management
32 1933ویروس شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ویروس شناسی پزشكی
33 1934بیولوژی تولید مثلدکترای تخصصی (PhD)Biology of Reproduction
34 1935بهداشت باروریدکترای تخصصی (PhD)Reproductive health
35 1936مددکاری اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Social Work
36 19375خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خوندکترای تخصصی (PhD)خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون
37 1939علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشتدکترای تخصصی (PhD)علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشت
38 1980نانوفناوری پزشكیدکترای تخصصی (PhD)نانوفناوری پزشكی
39 1941علوم اعصابدکترای تخصصی (PhD)Neuroscience
40 1942زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
41 1943گفتار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Speech Therapy
42 1944اعضای مصنوعیدکترای تخصصی (PhD)Artificial limbs
43 1945کار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Occupational therapy
44 1946شنوایی شناسیدکترای تخصصی (PhD)Audiology
45 1947اقتصاد سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Economics
46 1948پروتئومیکس کاربردیدکترای تخصصی (PhD)Pproteomics
47 1949اخلاق پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical ethics
48 1950پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
49 1951مهندسی بافتدکترای تخصصی (PhD)Tissue Engineering
50 1952روانشناسی نظامیدکترای تخصصی (PhD)Military Psychology
51 1953طب سنتی ایرانیدکترای تخصصی (PhD)Iranian Traditional Medicine
52 1954مطالعات اعتیاددکترای تخصصی (PhD)Addiction Studies
53 1994مهندسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Biomedical Engineering
54 1957سیاست گذاری سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Policy
55 1958سالمند شناسیدکترای تخصصی (PhD)Elderly Science
56 1959انفورماتیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Informatics
57 1960فیزیولوژی ورزشدکترای تخصصی (PhD)Exercise Physiology
58 1961سلامت در بلایا و فوریت هادکترای تخصصی (PhD)Health disasters and emergencies
59 1962توکسین های میکروبیدکترای تخصصی (PhD)Bacterial toxins
60 1963سلامت و رفاه اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Health and Social Welfare
61 1964مشاوره توانبخشیدکترای تخصصی (PhD)Rehabilitation Counseling
62 1956آموزش پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical education
63 1968مواد دندانیدکترای تخصصی (PhD)Dental materials
64 1969سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Community Oral Health and Dentistry
65 1970فارماکوگنوزیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacognosy
66 1971فارماسیوتیکسدکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutics
67 1972داروسازی هسته ایدکترای تخصصی (PhD)Nuclear Pharmacy
68 1973شیمی داروییدکترای تخصصی (PhD)Medicinal Chemistry
69 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
70 1975سم شناسیدکترای تخصصی (PhD)Toxicology
71 1976اقتصاد و مدیریت دارودکترای تخصصی (PhD)Pharmaco-economics
72 1978کنترل دارودکترای تخصصی (PhD)Drug control
73 1979شیمی مواد خوراکی و آبشناسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Food chemicals and medical hydrology
74 19805نانوفناوری دارویی(نانوتکنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutical Nanotechnology (Nano-pharmaceuticals)
75 1981زیست مواد داروییدکترای تخصصی (PhD)Bio-pharmaceuticals
76 1982میکروب شناسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical microbiology
77 1983تاریخ علوم پزشکیدکترای تخصصی (PhD)History of Medical Sciences
78 1984علوم سلولی کاربردیدکترای تخصصی (PhD)Applied Cell Sciences
79 1985مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management in Research and Technology
80 1986سیاستهای غذا و تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Food and Nutrition Policies
81 19941مهندسی پزشکی _ رباتیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Engineering - Medical Robotics
82 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
83 1810دندانپزشکی ترمیمیتخصصRestorative Dentistry
84 1811ارتودانتیکستخصصOrthodontics
85 1812اندودانتیکستخصصEndodontics
86 18135بیماریهای دهان وفک و صورتتخصصOromaxillofacial Dentistry
87 1813بیماریهای دهان و تشخیصتخصصOral Medicine
88 18145آسیب شناسی دهان و فك و صورتتخصصآسیب شناسی دهان و فك و صورت
89 1815پروتزهای دندانیتخصصProsthodontics
90 1816پریودانتیکستخصصPeriodontics
91 1817جراحی دهان و فک وصورتتخصصOral and Maxillofacial Surgery
92 1818دندانپزشکی کودکانتخصصPediatric Dentistry
93 18195رادیولوژی دهان و فک و صورتتخصصOral and Maxillofacial Radiology
94 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
95 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
96 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
97 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
98 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
99 1715پزشکی اجتماعیتخصصCommunity Medicine
100 1716پرتو درمانیتخصصRadiotherapy
101 1717پزشکی هسته ایتخصصNuclear medicine
102 17185طب فیزیکی و توانبخشیتخصصPhysical medicine and rehabilitation
103 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
104 1720جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
105 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
106 1722چشم پزشکیتخصصOphthalmology
107 1723آسیب شناسیتخصصPathology
108 1724رادیولوژیتخصصRadiology
109 1725روانپزشکیتخصصPsychiatry
110 1726طب اورژانستخصصEmergency Medicine
111 1727گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنتخصصEar, nose and throat and head and neck surgery
112 1728پزشکی ورزشیتخصصSports Medicine
113 1729طب کارتخصصOccupational Medicine
114 1730بیماریهای پوستتخصصDermatology
115 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
116 1732پزشکی قانونیتخصصForensic Medicine
117 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
118 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
119 2010روماتولوژیفوق تخصصRheumatology
120 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
121 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
122 2013نفرولوژیفوق تخصصNephrology
123 2014جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیفوق تخصصReconstructive, plastic and burn surgery
124 2015جراحی قفسه صدریفوق تخصصThoracic surgery
125 2016جراحی قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular Surgery
126 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
127 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
128 20195غدد درون ریز کودکانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
129 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
130 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
131 2022قلب كودكانفوق تخصصقلب كودكان
132 20235طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادانفوق تخصصNeonatology and perinatal medicine
133 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
134 2024گوارش بالغینفوق تخصصگوارش بالغین
135 2025كلیه كودكانفوق تخصصكلیه كودكان
136 2026عفونی كودكانفوق تخصصعفونی كودكان
137 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
138 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
139 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
140 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
141 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
142 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
143 2032روماتولوژی کودکانفوق تخصصروماتولوژی کودکان
144 2033جراحی عروقفوق تخصصVascular Surgery
145 2034ریه كودكانفوق تخصصریه كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

صدیقه

نام: صدیقه


مرادی شهربابک

نام خانوادگی: مرادی شهربابک


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


28586

شماره نظام: 28586


1401/05/29-11:55:35

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/29-11:55:35

عليرضا

نام: عليرضا


عارف زاده

نام خانوادگی: عارف زاده


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


86060

شماره نظام: 86060


1401/03/25-12:04:21

تاریخ تائید عضویت: 1401/03/25-12:04:21

فاطمه

نام: فاطمه


ضامنی

نام خانوادگی: ضامنی


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


95527

شماره نظام: 95527


1401/02/04-13:01:57

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/04-13:01:57

جواد

نام: جواد


تولائی

نام خانوادگی: تولائی


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


83416

شماره نظام: 83416


1400/10/12-11:30:43

تاریخ تائید عضویت: 1400/10/12-11:30:43

سیروس

نام: سیروس


زارعی

نام خانوادگی: زارعی


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


90681

شماره نظام: 90681


1399/04/01-07:56:00

تاریخ تائید عضویت: 1399/04/01-07:56:00

سیده مهدیه

نام: سیده مهدیه


فتوک کیائی

نام خانوادگی: فتوک کیائی


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


129909

شماره نظام: 129909


1399/03/24-09:33:17

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/24-09:33:17

محمد

نام: محمد


مسافری ضیاءالدینی

نام خانوادگی: مسافری ضیاءالدینی


فیزیولوژی ورزش

رشته تحصیلی: فیزیولوژی ورزش


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0941684039

شماره نظام: 0941684039


1399/03/24-09:42:18

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/24-09:42:18

فرحناز

نام: فرحناز


میر

نام خانوادگی: میر


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


55165

شماره نظام: 55165


1399/03/24-09:33:32

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/24-09:33:32

فهیمه

نام: فهیمه


شیخ بهایی

نام خانوادگی: شیخ بهایی


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


38925

شماره نظام: 38925


1399/03/24-09:33:47

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/24-09:33:47

طاهره

نام: طاهره


کرامتی

نام خانوادگی: کرامتی


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


78004

شماره نظام: 78004


1399/03/21-07:53:04

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/21-07:53:04

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 9,170,791

بازدید این صفحه در سال جاری: 116

بازدید این صفحه در ماه جاری: 27

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 13

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir