انجمن علمی پزشکان کودکان ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1335

آدرس انجمن: ایران - تهران -خ بزرگمهر - تقاطع فلسطین - شماره 20 - طبقه سوم کد پستی: 141693896

تلفن انجمن: 00982166968317-8

نمابر (Fax) انجمن: 00982166465828

سایت انجمن: www.irpediatrics.com

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@irpediatrics.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 539 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 46 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پزشکان کودکان ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پزشکان کودکان ایران


1402/04/11

تاریخ آغاز: 1402/04/11

1402/04/11

تاریخ پایان: 1402/04/11


538

تعداد اعضا: 538

311

تعداد آرا: 311


انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان کودکان ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان کودکان ایران


1398/08/09

تاریخ آغاز: 1398/08/09

1398/08/09

تاریخ پایان: 1398/08/09


166

تعداد اعضا: 166

103

تعداد آرا: 103


انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان کودکان ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکان کودکان ایران


1398/02/03

تاریخ آغاز: 1398/02/03

1398/02/03

تاریخ پایان: 1398/02/03


166

تعداد اعضا: 166

125

تعداد آرا: 125


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
2 2124ارولوژی كودكانفلوشیپ 
3 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
4 20195غدد درون ریز كودكانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
5 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
6 2022قلب كودكانفوق تخصصقلب كودكان
7 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
8 20235طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادانفوق تخصصNeonatology and perinatal medicine
9 2025كلیه كودكانفوق تخصصكلیه كودكان
10 2026عفونی كودكانفوق تخصصعفونی كودكان
11 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
12 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
13 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
14 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
15 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
16 2032روماتولوژی كودكانفوق تخصصروماتولوژی کودکان
17 2034ریه كودكانفوق تخصصریه كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

دیهیم

نام: دیهیم


ترابی نیا

نام خانوادگی: ترابی نیا


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


47426

شماره نظام: 47426


1402/12/02-13:31:58

تاریخ تائید عضویت: 1402/12/02-13:31:58

فاطمه

نام: فاطمه


صفاری

نام خانوادگی: صفاری


غدد درون ریز كودكان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


33153

شماره نظام: 33153


1402/04/26-11:08:18

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/26-11:08:18

فاطمه

نام: فاطمه


اتحادیه

نام خانوادگی: اتحادیه


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


40750

شماره نظام: 40750


1402/04/26-11:09:22

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/26-11:09:22

رها

نام: رها


صحرائیان

نام خانوادگی: صحرائیان


غدد درون ریز كودكان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


95800

شماره نظام: 95800


1402/04/26-11:09:51

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/26-11:09:51

ژیلا

نام: ژیلا


یوسفی

نام خانوادگی: یوسفی


غدد درون ریز كودكان

رشته تحصیلی: غدد درون ریز كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


121240

شماره نظام: 121240


1402/04/26-11:10:24

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/26-11:10:24

صدیقه

نام: صدیقه


یوسف‌نیا بابکی

نام خانوادگی: یوسف‌نیا بابکی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


56707

شماره نظام: 56707


1402/04/26-14:24:50

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/26-14:24:50

محمد جعفر

نام: محمد جعفر


شیر آقایی

نام خانوادگی: شیر آقایی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


45593

شماره نظام: 45593


1402/04/25-22:19:05

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/25-22:19:05

زیبا

نام: زیبا


مسیبی

نام خانوادگی: مسیبی


نوزادان

رشته تحصیلی: نوزادان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


27347

شماره نظام: 27347


1402/04/25-21:56:08

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/25-21:56:08

داراب

نام: داراب


فرخی

نام خانوادگی: فرخی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


12661

شماره نظام: 12661


1402/04/25-21:56:16

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/25-21:56:16

زهره

نام: زهره


فرنودی

نام خانوادگی: فرنودی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


47378

شماره نظام: 47378


1402/04/25-21:56:25

تاریخ تائید عضویت: 1402/04/25-21:56:25

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,029,710

بازدید این صفحه در سال جاری: 439

بازدید این صفحه در ماه جاری: 79

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 91

بازدید این صفحه در روز جاری: 62

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir