انجمن علمی طب کار ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1379

آدرس انجمن: بیمارستان بهارلو

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: www.ioma.info

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 134 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 2 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 مرجان غروی نیستانیعضو هیأت مدیره 1399/12/24
2 خسرو صادق نیت حقیقیرئیس 1399/12/24
3 مجاهده سلمانی ندوشننایب رئیس 1399/12/24
4 محمد باباییدبیر 1399/12/24
5 محمد مهدی سهرابیخزانه دار 1399/12/24
6 علی ناصربختبازرس 1399/12/24
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن طب کار ايران

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن طب کار ايران


1399/12/06

تاریخ آغاز: 1399/12/06

1399/12/06

تاریخ پایان: 1399/12/06


128

تعداد اعضا: 128

97

تعداد آرا: 97


انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی طب کار ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی طب کار ایران


1396/06/25

تاریخ آغاز: 1396/06/25

1396/06/25

تاریخ پایان: 1396/06/25


134

تعداد اعضا: 134

75

تعداد آرا: 75


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1729طب کارتخصصOccupational Medicine
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

سید امیرحسین

نام: سید امیرحسین


مرشدزاده

نام خانوادگی: مرشدزاده


طب کار

رشته تحصیلی: طب کار


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


131419

شماره نظام: 131419


1399/12/12-16:19:24

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/12-16:19:24

اکبر

نام: اکبر


ستوده منش

نام خانوادگی: ستوده منش


طب کار

رشته تحصیلی: طب کار


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


77177

شماره نظام: 77177


1399/12/12-16:19:31

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/12-16:19:31

ایرج

نام: ایرج


محبی

نام خانوادگی: محبی


طب کار

رشته تحصیلی: طب کار


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


35697

شماره نظام: 35697


1399/12/12-16:19:40

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/12-16:19:40

فرحناز

نام: فرحناز


براتی

نام خانوادگی: براتی


طب کار

رشته تحصیلی: طب کار


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


122409

شماره نظام: 122409


1399/12/12-16:19:56

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/12-16:19:56

اميد

نام: اميد


گياهي

نام خانوادگی: گياهي


طب کار

رشته تحصیلی: طب کار


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


85632

شماره نظام: 85632


1399/12/12-16:20:04

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/12-16:20:04

احمد

نام: احمد


شجاع الدینی اردکانی

نام خانوادگی: شجاع الدینی اردکانی


طب کار

رشته تحصیلی: طب کار


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


93367

شماره نظام: 93367


1399/12/12-16:20:12

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/12-16:20:12

اکبر

نام: اکبر


عزیزی الوندی

نام خانوادگی: عزیزی الوندی


طب کار

رشته تحصیلی: طب کار


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


127040

شماره نظام: 127040


1399/12/04-08:28:57

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/04-08:28:57

سید محمد

نام: سید محمد


سیدمهدی

نام خانوادگی: سیدمهدی


طب کار

رشته تحصیلی: طب کار


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


107633

شماره نظام: 107633


1399/12/02-15:28:29

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/02-15:28:29

لحیا

نام: لحیا


افشاری صالح

نام خانوادگی: افشاری صالح


طب کار

رشته تحصیلی: طب کار


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


101212

شماره نظام: 101212


1399/12/02-14:24:19

تاریخ تائید عضویت: 1399/12/02-14:24:19

محمدرضا

نام: محمدرضا


خسروی

نام خانوادگی: خسروی


طب کار

رشته تحصیلی: طب کار


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


42826

شماره نظام: 42826


1399/11/28-22:17:55

تاریخ تائید عضویت: 1399/11/28-22:17:55

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,449,582

بازدید این صفحه در سال جاری: 276

بازدید این صفحه در ماه جاری: 38

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 17

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir