انجمن علمی اپتومتری ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1381

آدرس انجمن: تهران- خیابان کارگر شمالی - نرسیده به بزرگراه جلال آل احمد - کوچه سوم (بن بست) - پلاک 2 - طبقه دوم - واحد 4 - تلفن 02188223400، تلفکس02188223500

تلفن انجمن: 02188223400

نمابر (Fax) انجمن: 02188223500

سایت انجمن: www.irsopt.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@irsopt.org

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 680 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 43 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 پیام نبوتیعضو هیأت مدیره 1401/02/06
2 عسگر دوستدار رزیعضو هیأت مدیره 1401/02/06
3 تقی نقدیعضو هیأت مدیره 1401/02/06
4 جواد ملائیرئیس 1401/02/06
5 آلاله آذرنایب رئیس 1401/02/06
6 مسعود صادقیدبیر 1401/02/06
7 ناصر صادقپور مرادیخزانه دار 1401/02/06
8 مرتضی غفاریان خیاطیبازرس 1401/02/06
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران


1400/08/21

تاریخ آغاز: 1400/08/21

1400/08/21

تاریخ پایان: 1400/08/21


580

تعداد اعضا: 580

300

تعداد آرا: 300


انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران


1396/06/10

تاریخ آغاز: 1396/06/10

1396/06/10

تاریخ پایان: 1396/06/10


539

تعداد اعضا: 539

320

تعداد آرا: 320


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1113بینایی سنجیکارشناسیOptometry
2 1456بینایی سنجیکارشناسی ارشدOptometry
3 1987بینایی سنجیدکترای تخصصی (PhD)Optometry
4 2387بینایی سنجیدكتری تخصصی پژوهشی 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

دلبند

نام: دلبند


ابراهیمی

نام خانوادگی: ابراهیمی


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ب_2098

شماره نظام: ب_2098


1401/09/16-15:35:34

تاریخ تائید عضویت: 1401/09/16-15:35:34

مریم

نام: مریم


اردوخانی

نام خانوادگی: اردوخانی


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ب_2103

شماره نظام: ب_2103


1401/09/16-15:35:14

تاریخ تائید عضویت: 1401/09/16-15:35:14

امین

نام: امین


استادی

نام خانوادگی: استادی


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


ب2222

شماره نظام: ب2222


1401/09/16-15:37:12

تاریخ تائید عضویت: 1401/09/16-15:37:12

داود

نام: داود


جبارنژاد

نام خانوادگی: جبارنژاد


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


1819

شماره نظام: 1819


1401/09/16-14:46:54

تاریخ تائید عضویت: 1401/09/16-14:46:54

الهام

نام: الهام


شمس

نام خانوادگی: شمس


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


2681- ب

شماره نظام: 2681- ب


1401/09/01-10:54:55

تاریخ تائید عضویت: 1401/09/01-10:54:55

میترا

نام: میترا


حلاجی دزفولی

نام خانوادگی: حلاجی دزفولی


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


1120ب

شماره نظام: 1120ب


1401/08/07-10:20:12

تاریخ تائید عضویت: 1401/08/07-10:20:12

مریم

نام: مریم


غفاری معز

نام خانوادگی: غفاری معز


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ب2327

شماره نظام: ب2327


1401/07/18-07:13:58

تاریخ تائید عضویت: 1401/07/18-07:13:58

مسلم

نام: مسلم


کمانگر

نام خانوادگی: کمانگر


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


2331

شماره نظام: 2331


1401/05/22-07:48:51

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/22-07:48:51

اعظم

نام: اعظم


درویشی

نام خانوادگی: درویشی


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


ب987

شماره نظام: ب987


1401/05/15-11:01:22

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/15-11:01:22

زهرا

نام: زهرا


بستان پیرا

نام خانوادگی: بستان پیرا


بینایی سنجی

رشته تحصیلی: بینایی سنجی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


2181-ب

شماره نظام: 2181-ب


1401/04/22-11:21:56

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/22-11:21:56

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 8,598,433

بازدید این صفحه در سال جاری: 691

بازدید این صفحه در ماه جاری: 13

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 08

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir