انجمن علمی بیوشیمی پزشکی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1374

آدرس انجمن: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله فاطمی، کوچه ایرج، کوچه شهید عباس دانش¬ثانی (اخلاق)، پلاک 15

تلفن انجمن: 021-88020916

نمابر (Fax) انجمن: 021-88020916

سایت انجمن: /http://www.biochemiran.com

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@biochemiran.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 256 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 89 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 رضا مشکانیرئیس 1395/05/26
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمی بیوشیمی پزشکی ايران

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمی بیوشیمی پزشکی ايران


1400/06/24

تاریخ آغاز: 1400/06/24

1400/06/24

تاریخ پایان: 1400/06/24


255

تعداد اعضا: 255

192

تعداد آرا: 192


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 00112علوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشدLaboratory sciences
2 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
3 1423ایمنی شناسی پزشكیکارشناسی ارشدایمنی شناسی پزشكی
4 14265زیست فناوری پزشکیکارشناسی ارشدMedical Biotechnology
5 1428بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشدClinical Biochemistry
6 1432سم شناسیکارشناسی ارشدToxicology
7 1444ویروس شناسی پزشكیکارشناسی ارشدویروس شناسی پزشكی
8 1445خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)کارشناسی ارشدHematology and blood bank laboratory (hematology)
9 1447ژنتیک انسانیکارشناسی ارشدHuman Genetics
10 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
11 1511دندانپزشکیدکترای حرفه ایDentistry
12 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
13 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
14 16125دامپزشکیدکترای حرفه ایVeterinary medicine
15 1912انگل شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)انگل شناسی پزشكی
16 19155میکروبشناسی (دکترای باکتری شناسی)دکترای تخصصی (PhD)Microbiology (PhD in Bacteriology)
17 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
18 1922ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
19 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
20 1929فرآورده های بیولوژیکدکترای تخصصی (PhD)Biological Products
21 1933ویروس شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ویروس شناسی پزشكی
22 1942زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
23 1948پروتئومیکس کاربردیدکترای تخصصی (PhD)Pproteomics
24 1950پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
25 1959انفورماتیک پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical Informatics
26 1975سم شناسیدکترای تخصصی (PhD)Toxicology
27 1982میکروب شناسی پزشکیدکترای تخصصی (PhD)Medical microbiology
28 1984علوم سلولی کاربردیدکترای تخصصی (PhD)Applied Cell Sciences
29 1913ایمنی شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ایمنی شناسی پزشكی
30 1937هماتولوژی آزمایشگاهی و بانك خوندکترای تخصصی (PhD) 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

عباس

نام: عباس


صاحبقدم لطفی

نام خانوادگی: صاحبقدم لطفی


بیوشیمی بالینی

رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


آ-776

شماره نظام: آ-776


1400/09/25-21:36:09

تاریخ تائید عضویت: 1400/09/25-21:36:09

ملک معین

نام: ملک معین


انصار

نام خانوادگی: انصار


بیوشیمی بالینی

رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


2267

شماره نظام: 2267


1400/06/22-23:37:11

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/22-23:37:11

نسیم

نام: نسیم


فریدی

نام خانوادگی: فریدی


بیوشیمی بالینی

رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/06/22-23:36:42

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/22-23:36:42

محمد

نام: محمد


محمدی

نام خانوادگی: محمدی


بیوشیمی بالینی

رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


5003-آ

شماره نظام: 5003-آ


1400/06/22-22:14:38

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/22-22:14:38

فرشته

نام: فرشته


بهمني

نام خانوادگی: بهمني


بیوشیمی بالینی

رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


1400/06/22-21:22:34

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/22-21:22:34

ذکریا

نام: ذکریا


وهاب زاده

نام خانوادگی: وهاب زاده


بیوشیمی بالینی

رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


آ- 3569

شماره نظام: آ- 3569


1400/06/22-21:23:02

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/22-21:23:02

امید

نام: امید


وکیلی

نام خانوادگی: وکیلی


بیوشیمی بالینی

رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/06/22-22:15:17

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/22-22:15:17

احمد

نام: احمد


موحدیان عطار

نام خانوادگی: موحدیان عطار


بیوشیمی بالینی

رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


1481

شماره نظام: 1481


1400/06/22-17:59:34

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/22-17:59:34

شکوفه

نام: شکوفه


رزقی بارز

نام خانوادگی: رزقی بارز


بیوشیمی بالینی

رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/06/22-17:59:39

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/22-17:59:39

الهام سادات

نام: الهام سادات


طاهرزاده

نام خانوادگی: طاهرزاده


بیوشیمی بالینی

رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/06/22-18:31:58

تاریخ تائید عضویت: 1400/06/22-18:31:58

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,028,971

بازدید این صفحه در سال جاری: 75

بازدید این صفحه در ماه جاری: 34

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 11

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir