انجمن علمی پرستاران قلب ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1384

آدرس انجمن: تهران خیابان ولیعصر -تقاطع بزرگراه نیایش بیمارستان قلب شهید رجائی -ساختمان اداری طبقه دوم

تلفن انجمن: 02122663165-6

نمابر (Fax) انجمن: 02123922270

سایت انجمن: www.icns.org.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: mtsafdari@yahoo.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 100 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 287 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 مهدی بخشیعضو هیأت مدیره 1392/01/24
2 محمد تقی صفدریرئیس 0000/00/00
3 صدیقه سالمینایب رئیس 1395/12/05
4 محسن گنجی خودبیر 1393/01/24
5 طاهره گنجیخزانه دار 0000/00/00
6 حمید پیرویدبیر انتشارات 1393/01/24
7 علیرضا محسنی پور فومنیدبیر اطلاع رسانی 1395/12/05
8 منصور محسن آبادیعضو علی البدل 1395/12/05
9 آلیس خاچیانعضو علی البدل 1395/12/05
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي پرستاران قلب ايران

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي پرستاران قلب ايران


1399/03/08

تاریخ آغاز: 1399/03/08

1399/03/08

تاریخ پایان: 1399/03/08


100

تعداد اعضا: 100

56

تعداد آرا: 56


دور دوم پنجمین مرحله انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پرستاران قلب ایران

دور دوم پنجمین مرحله انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پرستاران قلب ایران


1396/01/31

تاریخ آغاز: 1396/01/31

1396/01/31

تاریخ پایان: 1396/01/31


190

تعداد اعضا: 190

61

تعداد آرا: 61


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1010پرستاریکاردانیNursing
2 1110پرستاریکارشناسیNursing
3 1114هوشبریکارشناسیAnesthesiology
4 14100پرستاری اورژانسکارشناسی ارشدEmergency Nursing
5 14105پرستاری سلامت جامعهکارشناسی ارشدCommunity Health Nursing
6 14103اتاق عملکارشناسی ارشدsurgery room
7 14104پرستاری داخلی _ جراحیکارشناسی ارشدMedical - Surgical Nursing
8 1410پرستاریکارشناسی ارشدNursing
9 14106پرستاری کودکانکارشناسی ارشدPediatric nursing
10 14107روان پرستاریکارشناسی ارشدPsychiatric Nursing
11 1416پرستاری مراقبت های ویژه نوزادانکارشناسی ارشدNeonatal Intensive Care Nursing
12 1459پرستاری مراقبت های ویژهکارشناسی ارشدCritical Care Nurses
13 1471پرستاری توانبخشیکارشناسی ارشدNursing Rehabilitation
14 1472پرستاری سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Nursing
15 1473پرستاری نظامیکارشناسی ارشدMilitary Nursing
16 1486بیهوشیکارشناسی ارشدAnesthesia
17 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
18 1926مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

زیبا

نام: زیبا


رشیدی

نام خانوادگی: رشیدی


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


8329381

شماره نظام: 8329381


1399/03/24-01:30:30

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/24-01:30:30

نسیبه

نام: نسیبه


کریم تباح فرد

نام خانوادگی: کریم تباح فرد


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


8997737

شماره نظام: 8997737


1399/03/07-12:02:51

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/07-12:02:51

کبری

نام: کبری


پیری

نام خانوادگی: پیری


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


98201002

شماره نظام: 98201002


1399/03/07-12:03:13

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/07-12:03:13

سیمین

نام: سیمین


حیدری

نام خانوادگی: حیدری


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


97117399

شماره نظام: 97117399


1399/03/07-12:07:23

تاریخ تائید عضویت: 1399/03/07-12:07:23

مریم

نام: مریم


غیاثمند

نام خانوادگی: غیاثمند


پرستاری مراقبت های ویژه

رشته تحصیلی: پرستاری مراقبت های ویژه


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


8218715

شماره نظام: 8218715


1398/12/06-21:38:28

تاریخ تائید عضویت: 1398/12/06-21:38:28

سعید

نام: سعید


طیاری

نام خانوادگی: طیاری


پرستاری مراقبت های ویژه

رشته تحصیلی: پرستاری مراقبت های ویژه


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


8777667

شماره نظام: 8777667


1398/12/06-21:52:44

تاریخ تائید عضویت: 1398/12/06-21:52:44

فرنوش

نام: فرنوش


علمی

نام خانوادگی: علمی


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


97154665

شماره نظام: 97154665


1398/12/06-21:53:07

تاریخ تائید عضویت: 1398/12/06-21:53:07

محسن

نام: محسن


فلاح

نام خانوادگی: فلاح


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


94149406

شماره نظام: 94149406


1398/12/06-20:58:37

تاریخ تائید عضویت: 1398/12/06-20:58:37

محبوبه

نام: محبوبه


مردی

نام خانوادگی: مردی


پرستاری سالمندی

رشته تحصیلی: پرستاری سالمندی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


825413

شماره نظام: 825413


1398/12/06-08:31:41

تاریخ تائید عضویت: 1398/12/06-08:31:41

زهرا

نام: زهرا


نظام آبادی

نام خانوادگی: نظام آبادی


پرستاری مراقبت های ویژه

رشته تحصیلی: پرستاری مراقبت های ویژه


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


8326746

شماره نظام: 8326746


1398/12/05-21:42:46

تاریخ تائید عضویت: 1398/12/05-21:42:46

12345678910
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,630,795

بازدید این صفحه در سال جاری: 117

بازدید این صفحه در ماه جاری: 05

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 03

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir