انجمن علمی کاردرمانی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: تهران- میرداماد دانشکده علوم توانبخشی ایران گروه کاردرمانی

تلفن انجمن: 02122228051

نمابر (Fax) انجمن: 02122228052

سایت انجمن: www.irota.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@irota.ir

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 1019 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 196 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی کاردرمانی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی کاردرمانی ایران


1401/02/23

تاریخ آغاز: 1401/02/23

1401/02/23

تاریخ پایان: 1401/02/23


1019

تعداد اعضا: 1019

916

تعداد آرا: 916


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1122كار درمانیکارشناسیOccupational therapy
2 1436كار درمانیکارشناسی ارشدOccupational therapy
3 1945كار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Occupational therapy
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

فهیمه

نام: فهیمه


رسولی

نام خانوادگی: رسولی


كار درمانی

رشته تحصیلی: كار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ک د330

شماره نظام: ک د330


1401/02/21-23:35:39

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/21-23:35:39

علی

نام: علی


سلمانی شیک

نام خانوادگی: سلمانی شیک


كار درمانی

رشته تحصیلی: كار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


2892

شماره نظام: 2892


1401/02/21-23:30:47

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/21-23:30:47

زکیه سادات

نام: زکیه سادات


صابری

نام خانوادگی: صابری


كار درمانی

رشته تحصیلی: كار درمانی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


2118

شماره نظام: 2118


1401/02/21-23:19:47

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/21-23:19:47

علیرضا

نام: علیرضا


طباطبائی زواره

نام خانوادگی: طباطبائی زواره


كار درمانی

رشته تحصیلی: كار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ک د 2580

شماره نظام: ک د 2580


1401/02/21-23:10:24

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/21-23:10:24

موسی

نام: موسی


مهرابی

نام خانوادگی: مهرابی


كار درمانی

رشته تحصیلی: كار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ک.د1364

شماره نظام: ک.د1364


1401/02/21-23:10:45

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/21-23:10:45

طوبی

نام: طوبی


سلیمی

نام خانوادگی: سلیمی


كار درمانی

رشته تحصیلی: كار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


1366

شماره نظام: 1366


1401/02/21-23:10:53

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/21-23:10:53

احسان

نام: احسان


غفاری

نام خانوادگی: غفاری


كار درمانی

رشته تحصیلی: كار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ک_د1420

شماره نظام: ک_د1420


1401/02/21-22:26:17

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/21-22:26:17

یلدا

نام: یلدا


صادقی لنگرودی

نام خانوادگی: صادقی لنگرودی


كار درمانی

رشته تحصیلی: كار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ک. د 2011

شماره نظام: ک. د 2011


1401/02/21-22:26:31

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/21-22:26:31

زهرا

نام: زهرا


خرم آبادی

نام خانوادگی: خرم آبادی


كار درمانی

رشته تحصیلی: كار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ک-د1539

شماره نظام: ک-د1539


1401/02/21-22:07:07

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/21-22:07:07

رویا

نام: رویا


صالحی

نام خانوادگی: صالحی


كار درمانی

رشته تحصیلی: كار درمانی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


253

شماره نظام: 253


1401/02/21-22:06:49

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/21-22:06:49

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,882,714

بازدید این صفحه در سال جاری: 772

بازدید این صفحه در ماه جاری: 249

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 41

بازدید این صفحه در روز جاری: 16

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir