انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1379

آدرس انجمن: زعفرانیه-خیابان مقدس اردبیلی-خیابان فرخ-پلاک 1-ساختمان فرخ-واحد 802

تلفن انجمن: 02122415606

نمابر (Fax) انجمن: 02122417383

سایت انجمن: info@swi.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 81 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 8 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 مصطفی اقلیمارئیس 1393/10/17
2 معصومه معارف وندعضو هیأت مدیره 1393/10/17
3 فریبا درخشان نیاعضو هیأت مدیره 1393/10/17
4 محمد جواد روزبهانیعضو هیأت مدیره 1398/10/07
5 عاطفه صفرابادی فراهانیخزانه دار 1398/04/31
6 حمیده عادلیان راسیعضو هیأت مدیره 1398/04/31
7 حسین حاج باباییدبیر 1398/04/31
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران


1398/03/20

تاریخ آغاز: 1398/03/20

1398/03/20

تاریخ پایان: 1398/03/20


81

تعداد اعضا: 81

77

تعداد آرا: 77


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1454مددكاری اجتماعیکارشناسی ارشدSocial Work
2 1936مددكاری اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Social Work
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

فائزه

نام: فائزه


بزرگی

نام خانوادگی: بزرگی


مددكاری اجتماعی

رشته تحصیلی: مددكاری اجتماعی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

سیده زهره

نام: سیده زهره


زمانی

نام خانوادگی: زمانی


مددكاری اجتماعی

رشته تحصیلی: مددكاری اجتماعی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

فاطمه

نام: فاطمه


سلیمانی

نام خانوادگی: سلیمانی


مددكاری اجتماعی

رشته تحصیلی: مددكاری اجتماعی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

انیسه

نام: انیسه


روخوش

نام خانوادگی: روخوش


مددكاری اجتماعی

رشته تحصیلی: مددكاری اجتماعی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

میعاد

نام: میعاد


شمساری

نام خانوادگی: شمساری


مددكاری اجتماعی

رشته تحصیلی: مددكاری اجتماعی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

مریم

نام: مریم


سیرجانی

نام خانوادگی: سیرجانی


مددكاری اجتماعی

رشته تحصیلی: مددكاری اجتماعی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

عایشه

نام: عایشه


علیار

نام خانوادگی: علیار


مددكاری اجتماعی

رشته تحصیلی: مددكاری اجتماعی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

ریحانه

نام: ریحانه


اسد

نام خانوادگی: اسد


مددكاری اجتماعی

رشته تحصیلی: مددكاری اجتماعی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

طیبه

نام: طیبه


جعفریان

نام خانوادگی: جعفریان


مددكاری اجتماعی

رشته تحصیلی: مددكاری اجتماعی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

مرضیه

نام: مرضیه


قرائت خیابان

نام خانوادگی: قرائت خیابان


مددكاری اجتماعی

رشته تحصیلی: مددكاری اجتماعی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

123456789
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,209,354

بازدید این صفحه در سال جاری: 438

بازدید این صفحه در ماه جاری: 40

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 26

بازدید این صفحه در روز جاری: 05

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir