انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1346

آدرس انجمن: تهران خیابان کارگر شمالی مقابل مرکز قلب تهران کوچه دانش ثانی پلاک 15 طبقه دوم

تلفن انجمن: 021-88632456

نمابر (Fax) انجمن: 021-88020916

سایت انجمن: www.phypha.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: phyphair@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 103 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 65 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 محمد جوانخزانه دار 1394/10/27
2 علی محمد شریفیعضو علی البدل 1394/10/27
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران


1400/07/29

تاریخ آغاز: 1400/07/29

1400/07/29

تاریخ پایان: 1400/07/29


103

تعداد اعضا: 103

59

تعداد آرا: 59


انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران


1398/10/06

تاریخ آغاز: 1398/10/06

1398/10/06

تاریخ پایان: 1398/10/06


65

تعداد اعضا: 65

44

تعداد آرا: 44


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1435فیزیولوژیکارشناسی ارشدPhysiology
2 1924فارماكولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
3 1941علوم اعصابدکترای تخصصی (PhD)Neuroscience
4 1960فیزیولوژی ورزشدکترای تخصصی (PhD)Exercise Physiology
5 1971فارماسیوتیكسدکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutics
6 1975سم شناسیدکترای تخصصی (PhD)Toxicology
7 1928فیزیولوژیدکترای تخصصی (PhD) 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

ناصر

نام: ناصر


نقدی

نام خانوادگی: نقدی


فیزیولوژی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


د-804

شماره نظام: د-804


1400/07/28-17:20:53

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/28-17:20:53

امید رضا

نام: امید رضا


تمتاجی

نام خانوادگی: تمتاجی


فیزیولوژی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1400/07/28-13:59:45

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/28-13:59:45

محمد حسین

نام: محمد حسین


پورغلامی

نام خانوادگی: پورغلامی


فارماكولوژی

رشته تحصیلی: فارماكولوژی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/07/27-20:42:43

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/27-20:42:43

نیما

نام: نیما


نادری

نام خانوادگی: نادری


داروسازی

رشته تحصیلی: داروسازی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


7814 - د

شماره نظام: 7814 - د


1400/07/27-20:43:56

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/27-20:43:56

فائقه

نام: فائقه


بهاالدینی بیگی

نام خانوادگی: بهاالدینی بیگی


فارماكولوژی

رشته تحصیلی: فارماكولوژی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


د-10120

شماره نظام: د-10120


1400/07/26-15:01:29

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/26-15:01:29

مرجان

نام: مرجان


نصیری اصل

نام خانوادگی: نصیری اصل


فارماكولوژی

رشته تحصیلی: فارماكولوژی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


د-8896

شماره نظام: د-8896


1400/07/26-14:45:35

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/26-14:45:35

بابک

نام: بابک


حسنخان

نام خانوادگی: حسنخان


فیزیولوژی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/07/26-11:21:47

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/26-11:21:47

امیر

نام: امیر


شجاعی

نام خانوادگی: شجاعی


فیزیولوژی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/07/26-11:22:27

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/26-11:22:27

دکتر مهدی

نام: دکتر مهدی


بهی

نام خانوادگی: بهی


فارماكولوژی

رشته تحصیلی: فارماكولوژی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


د-16385

شماره نظام: د-16385


1400/07/26-11:23:04

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/26-11:23:04

امید

نام: امید


غلامی

نام خانوادگی: غلامی


فارماكولوژی

رشته تحصیلی: فارماكولوژی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


د-13726

شماره نظام: د-13726


1400/07/19-14:47:07

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/19-14:47:07

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,882,802

بازدید این صفحه در سال جاری: 232

بازدید این صفحه در ماه جاری: 21

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir