انجمن علمی ویروس شناسی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1379

آدرس انجمن: تهران. میدان انقلاب. خیابان کارگر شمالی. روبروی بیمارستان قلب. کوچه دانش ثانی. پلاک15 طبقه دوم

تلفن انجمن: 021-88631826

نمابر (Fax) انجمن: 021-88020916

سایت انجمن: www.isv.org.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 146 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 6 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی ویروس شناسی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی ویروس شناسی ایران


1401/10/04

تاریخ آغاز: 1401/10/04

1401/10/04

تاریخ پایان: 1401/10/04


146

تعداد اعضا: 146

131

تعداد آرا: 131


انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی ویروس شناسی ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی ویروس شناسی ایران


1397/08/15

تاریخ آغاز: 1397/08/15

1397/08/15

تاریخ پایان: 1397/08/15


153

تعداد اعضا: 153

115

تعداد آرا: 115


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1444ویروس شناسی پزشكیکارشناسی ارشدویروس شناسی پزشكی
2 1933ویروس شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ویروس شناسی پزشكی
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

محمد حسن

نام: محمد حسن


پوریای ولی

نام خانوادگی: پوریای ولی


ویروس شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ویروس شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


3816

شماره نظام: 3816


1401/10/03-00:21:57

تاریخ تائید عضویت: 1401/10/03-00:21:57

فاطمه

نام: فاطمه


رودباری

نام خانوادگی: رودباری


ویروس شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ویروس شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


آ-2584

شماره نظام: آ-2584


1401/10/03-00:16:26

تاریخ تائید عضویت: 1401/10/03-00:16:26

عباس

نام: عباس


جمالی

نام خانوادگی: جمالی


ویروس شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ویروس شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


1401/10/02-23:59:13

تاریخ تائید عضویت: 1401/10/02-23:59:13

پریسا

نام: پریسا


شیری

نام خانوادگی: شیری


ویروس شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ویروس شناسی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1401/10/02-23:59:26

تاریخ تائید عضویت: 1401/10/02-23:59:26

هادی

نام: هادی


غفاری

نام خانوادگی: غفاری


ویروس شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ویروس شناسی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


آ-4710

شماره نظام: آ-4710


1401/10/02-23:56:15

تاریخ تائید عضویت: 1401/10/02-23:56:15

ریحانه

نام: ریحانه


راثی زاده

نام خانوادگی: راثی زاده


ویروس شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ویروس شناسی پزشكی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1401/10/02-23:58:59

تاریخ تائید عضویت: 1401/10/02-23:58:59

آیدا

نام: آیدا


عباسی

نام خانوادگی: عباسی


ویروس شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ویروس شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1401/10/02-23:38:55

تاریخ تائید عضویت: 1401/10/02-23:38:55

اکرم

نام: اکرم


آستانی

نام خانوادگی: آستانی


ویروس شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ویروس شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


1401/10/02-23:17:28

تاریخ تائید عضویت: 1401/10/02-23:17:28

زهره

نام: زهره


فرهمند

نام خانوادگی: فرهمند


ویروس شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ویروس شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


آ-4918

شماره نظام: آ-4918


1401/10/02-23:10:01

تاریخ تائید عضویت: 1401/10/02-23:10:01

مصطفی

نام: مصطفی


صالحی وزیری

نام خانوادگی: صالحی وزیری


ویروس شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ویروس شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


3430آ

شماره نظام: 3430آ


1401/10/02-23:02:16

تاریخ تائید عضویت: 1401/10/02-23:02:16

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 8,755,513

بازدید این صفحه در سال جاری: 1,385

بازدید این صفحه در ماه جاری: 17

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 15

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir