انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 96 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 30 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران


1402/05/10

تاریخ آغاز: 1402/05/10

1402/05/10

تاریخ پایان: 1402/05/10


96

تعداد اعضا: 96

90

تعداد آرا: 90


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1413آموزش بهداشتکارشناسی ارشدHealth Education
2 14184آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتکارشناسی ارشد 
3 1911آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health education and promotion
4 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
5 2311آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتدكتری تخصصی پژوهشی 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مریم

نام: مریم


هاشمیان

نام خانوادگی: هاشمیان


آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/05/08-21:25:59

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/08-21:25:59

حیدر

نام: حیدر


ندریان

نام خانوادگی: ندریان


آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/05/08-19:42:54

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/08-19:42:54

فتانه

نام: فتانه


بخشی

نام خانوادگی: بخشی


آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


8434960

شماره نظام: 8434960


1402/05/08-13:50:25

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/08-13:50:25

محدثه

نام: محدثه


زارع بیدکی

نام خانوادگی: زارع بیدکی


آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


.

شماره نظام: .


1402/05/08-21:26:32

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/08-21:26:32

نوشین

نام: نوشین


یوشنی

نام خانوادگی: یوشنی


آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


29108

شماره نظام: 29108


1402/05/08-21:27:12

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/08-21:27:12

حسین

نام: حسین


اشتریان

نام خانوادگی: اشتریان


آموزش بهداشت

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


-

شماره نظام: -


1402/05/08-13:28:38

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/08-13:28:38

مریم السادات

نام: مریم السادات


هاشمی مقدم

نام خانوادگی: هاشمی مقدم


آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1402/05/08-21:27:56

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/08-21:27:56

غلامرضا

نام: غلامرضا


مسعودی

نام خانوادگی: مسعودی


آموزش بهداشت

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/05/08-21:28:22

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/08-21:28:22

هادی

نام: هادی


رسولی

نام خانوادگی: رسولی


آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1402/05/08-21:28:40

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/08-21:28:40

عبدالرضا

نام: عبدالرضا


شقاقی

نام خانوادگی: شقاقی


آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/05/08-21:28:59

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/08-21:28:59

12345678910
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,209,413

بازدید این صفحه در سال جاری: 775

بازدید این صفحه در ماه جاری: 63

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 39

بازدید این صفحه در روز جاری: 06

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir