انجمن علمی شنوایی شناسی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1385

آدرس انجمن: تهران، میدان فاطمی، خیابان جهلستون، خیابان فتحی شقاقی، پلاک 38، واحد ششم شمالی، طبقه سوم

تلفن انجمن: 021-88559377

نمابر (Fax) انجمن: 021-88559265

سایت انجمن: http://iranaudiology.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: info@iranaudiology.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 299 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 14 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 افسانه دوستیعضو هیأت مدیره 1400/06/06 1403/06/06
2 محمدرضا طالععضو هیأت مدیره 1400/06/06 1403/06/06
3 مجید حدادی اولعضو هیأت مدیره 1400/06/06 1403/06/06
4 خسرو گورابیرئیس 1400/06/06 1403/06/06
5 نسرین گوهرینایب رئیس 1400/06/06 1403/06/06
6 مسلم شعبانيدبیر 1400/06/06 1403/06/06
7 افسانه عطاییخزانه دار 1400/06/06 1403/06/06
8 رضا حسین آبادیعضو علی البدل 1400/06/06 1403/06/06
9 محمدحسین نیلفروشعضو علی البدل 1400/06/06 1403/06/06
10 ناصر یزدیبازرس 1400/06/06 1403/06/06
11 مجید برشانبازرس علی البدل 1400/06/06 1403/06/06
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی شنوائی شناسی ایران

انتخابات الکترونيک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی شنوائی شناسی ایران


1400/02/30

تاریخ آغاز: 1400/02/30

1400/02/30

تاریخ پایان: 1400/02/30


267

تعداد اعضا: 267

187

تعداد آرا: 187


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1117شنوایی شناسیکارشناسیAudiology
2 1433شنوایی شناسیکارشناسی ارشدAudiology
3 1946شنوایی شناسیدکترای تخصصی (PhD)Audiology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

آرش

نام: آرش


کریمی

نام خانوادگی: کریمی


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


1469-ش

شماره نظام: 1469-ش


1400/11/11-11:32:53

تاریخ تائید عضویت: 1400/11/11-11:32:53

فرح

نام: فرح


صمدی

نام خانوادگی: صمدی


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ش - 38

شماره نظام: ش - 38


1400/11/05-12:50:22

تاریخ تائید عضویت: 1400/11/05-12:50:22

الهه

نام: الهه


قادری قهفرخی

نام خانوادگی: قادری قهفرخی


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ش-1812

شماره نظام: ش-1812


1400/11/05-12:50:35

تاریخ تائید عضویت: 1400/11/05-12:50:35

محدثه

نام: محدثه


علیشاهی

نام خانوادگی: علیشاهی


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ش-2688

شماره نظام: ش-2688


1400/10/13-13:44:49

تاریخ تائید عضویت: 1400/10/13-13:44:49

شیوا

نام: شیوا


رنجبران

نام خانوادگی: رنجبران


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


2658

شماره نظام: 2658


1400/10/13-13:44:03

تاریخ تائید عضویت: 1400/10/13-13:44:03

علی

نام: علی


ابراهیم زاده میاب

نام خانوادگی: ابراهیم زاده میاب


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


ش 103

شماره نظام: ش 103


1400/10/13-13:43:50

تاریخ تائید عضویت: 1400/10/13-13:43:50

مرضیه

نام: مرضیه


امیری مرگاوی

نام خانوادگی: امیری مرگاوی


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


1194ش

شماره نظام: 1194ش


1400/10/13-13:43:24

تاریخ تائید عضویت: 1400/10/13-13:43:24

رقيه

نام: رقيه


رسولي

نام خانوادگی: رسولي


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


1186 ش

شماره نظام: 1186 ش


1400/10/13-13:42:14

تاریخ تائید عضویت: 1400/10/13-13:42:14

مطهره

نام: مطهره


شیرزاد

نام خانوادگی: شیرزاد


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


2664

شماره نظام: 2664


1400/07/19-12:59:15

تاریخ تائید عضویت: 1400/07/19-12:59:15

فاطمه

نام: فاطمه


عجبی اردجانی

نام خانوادگی: عجبی اردجانی


شنوایی شناسی

رشته تحصیلی: شنوایی شناسی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


2547

شماره نظام: 2547


1400/10/13-13:31:19

تاریخ تائید عضویت: 1400/10/13-13:31:19

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,029,751

بازدید این صفحه در سال جاری: 145

بازدید این صفحه در ماه جاری: 10

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 14

بازدید این صفحه در روز جاری: 03

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir