انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: تهران، خیابان کارگر شمالی، روبروی مرکز قلب تهران، کوچه دانش ثانی، بعد از تقاطع صالحی، پلاک 15، واحد 2

تلفن انجمن: 88020916

نمابر (Fax) انجمن: 88020916

سایت انجمن: http://isiaonline.org/

پست الکترونیک (Email) انجمن: Infoisiaonline.org

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 192 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 29 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 رضا فلکعضو هیأت مدیره 1397/06/01
2 مهرناز مصداقیعضو هیأت مدیره 1397/06/01
3 محمد علی عصاره زادگانعضو هیأت مدیره 1397/06/01
4 محمد وجگانیرئیس 1397/06/01
5 معصومه ابتکارنایب رئیس 1397/06/01
6 سید محمود مسیحا هاشمیدبیر 1397/06/01
7 بهزاد برادرانخزانه دار 1397/06/01
8 نصراله عرفانیعضو علی البدل 1397/06/01
9 عباس رضائیعضو علی البدل 1397/06/01
10 مریم نوری زادهبازرس 1397/06/01
11 رضا منصوریبازرس علی البدل 1397/06/01
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران


1400/05/15

تاریخ آغاز: 1400/05/15

1400/05/15

تاریخ پایان: 1400/05/15


192

تعداد اعضا: 192

134

تعداد آرا: 134


انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران


1397/04/20

تاریخ آغاز: 1397/04/20

1397/04/20

تاریخ پایان: 1397/04/20


146

تعداد اعضا: 146

112

تعداد آرا: 112


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1913ایمنی شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ایمنی شناسی پزشكی
2 2313ایمنی شناسی پزشکیدكتری تخصصی پژوهشی 
3 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
4 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

عبدالرضا

نام: عبدالرضا


وارسته

نام خانوادگی: وارسته


ایمنی شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ایمنی شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


1583 آ

شماره نظام: 1583 آ


1400/05/15-21:05:13

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/15-21:05:13

رحمان

نام: رحمان


شکری

نام خانوادگی: شکری


ایمنی شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ایمنی شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/05/15-21:04:39

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/15-21:04:39

بهروز

نام: بهروز


نیک بین مقدم

نام خانوادگی: نیک بین مقدم


ایمنی شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ایمنی شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


13690

شماره نظام: 13690


1400/05/15-21:04:19

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/15-21:04:19

طاهره

نام: طاهره


موسوی

نام خانوادگی: موسوی


ایمنی شناسی

رشته تحصیلی: ایمنی شناسی


کاردانی

مقطع تحصیلی: کاردانی


2215-د 735- ا

شماره نظام: 2215-د 735- ا


1400/05/15-21:03:52

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/15-21:03:52

محمدحسین

نام: محمدحسین


شمس

نام خانوادگی: شمس


ایمنی شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ایمنی شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


4945آ

شماره نظام: 4945آ


1400/05/15-20:37:19

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/15-20:37:19

امین رضا

نام: امین رضا


نیک پور

نام خانوادگی: نیک پور


ایمنی شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ایمنی شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


آ-3881

شماره نظام: آ-3881


1400/05/15-20:37:53

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/15-20:37:53

نوشین

نام: نوشین


لطفی فروشانی

نام خانوادگی: لطفی فروشانی


ایمنی شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ایمنی شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


4750

شماره نظام: 4750


1400/05/15-20:38:25

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/15-20:38:25

پیمان

نام: پیمان


بمانی

نام خانوادگی: بمانی


ایمنی شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ایمنی شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


آ-4663

شماره نظام: آ-4663


1400/05/15-20:38:55

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/15-20:38:55

ندا

نام: ندا


حیدری

نام خانوادگی: حیدری


ایمنی شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ایمنی شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1400/05/15-20:39:30

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/15-20:39:30

ناهید

نام: ناهید


رضایی

نام خانوادگی: رضایی


ایمنی شناسی پزشكی

رشته تحصیلی: ایمنی شناسی پزشكی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


آ-4968

شماره نظام: آ-4968


1400/05/15-20:39:56

تاریخ تائید عضویت: 1400/05/15-20:39:56

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,449,749

بازدید این صفحه در سال جاری: 176

بازدید این صفحه در ماه جاری: 14

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 06

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir