انجمن علمی رادیولوژی دهان، فک و صورت

تاریخ تاسیس انجمن: 1372

آدرس انجمن: تهران کوی نصر خیابان شهید علیالی انجمن دندانپزشکی ایران طبقه اول انجمن رادیولوژی دهان فک و صورت ایران پلاک 83

تلفن انجمن: 02188247869

نمابر (Fax) انجمن: 02188264127

سایت انجمن: www.iaomfr.com

پست الکترونیک (Email) انجمن: iaomfr@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 262 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 11 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمی رادیولوژی دهان و فک و صورت ایران

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمی رادیولوژی دهان و فک و صورت ایران


1399/07/24

تاریخ آغاز: 1399/07/24

1399/07/24

تاریخ پایان: 1399/07/24


262

تعداد اعضا: 262

242

تعداد آرا: 242


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 18195رادیولوژی دهان و فک و صورتتخصصOral and Maxillofacial Radiology
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مریم

نام: مریم


فروزنده

نام خانوادگی: فروزنده


رادیولوژی دهان و فک و صورت

رشته تحصیلی: رادیولوژی دهان و فک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


159563

شماره نظام: 159563


1399/07/22-13:26:45

تاریخ تائید عضویت: 1399/07/22-13:26:45

عباس

نام: عباس


میرشکاری

نام خانوادگی: میرشکاری


رادیولوژی دهان و فک و صورت

رشته تحصیلی: رادیولوژی دهان و فک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


72409

شماره نظام: 72409


1399/07/22-13:08:40

تاریخ تائید عضویت: 1399/07/22-13:08:40

فاطمه

نام: فاطمه


عزالدینی

نام خانوادگی: عزالدینی


رادیولوژی دهان و فک و صورت

رشته تحصیلی: رادیولوژی دهان و فک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


24548

شماره نظام: 24548


1399/07/22-11:17:49

تاریخ تائید عضویت: 1399/07/22-11:17:49

مهدیس

نام: مهدیس


مستجابی

نام خانوادگی: مستجابی


رادیولوژی دهان و فک و صورت

رشته تحصیلی: رادیولوژی دهان و فک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


121902

شماره نظام: 121902


1399/07/22-11:21:17

تاریخ تائید عضویت: 1399/07/22-11:21:17

الهه

نام: الهه


شفیعی راد

نام خانوادگی: شفیعی راد


رادیولوژی دهان و فک و صورت

رشته تحصیلی: رادیولوژی دهان و فک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


136409

شماره نظام: 136409


1399/07/22-10:00:01

تاریخ تائید عضویت: 1399/07/22-10:00:01

رها

نام: رها


حیرت

نام خانوادگی: حیرت


رادیولوژی دهان و فک و صورت

رشته تحصیلی: رادیولوژی دهان و فک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


120857

شماره نظام: 120857


1399/07/22-20:29:57

تاریخ تائید عضویت: 1399/07/22-20:29:57

سارا

نام: سارا


خسيني نسب

نام خانوادگی: خسيني نسب


رادیولوژی دهان و فک و صورت

رشته تحصیلی: رادیولوژی دهان و فک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


121210

شماره نظام: 121210


1399/07/19-09:25:20

تاریخ تائید عضویت: 1399/07/19-09:25:20

آسیه

نام: آسیه


چهره ساز طهرانی

نام خانوادگی: چهره ساز طهرانی


رادیولوژی دهان و فک و صورت

رشته تحصیلی: رادیولوژی دهان و فک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


111342

شماره نظام: 111342


1399/07/14-19:24:40

تاریخ تائید عضویت: 1399/07/14-19:24:40

فرانک

نام: فرانک


جلالیان

نام خانوادگی: جلالیان


رادیولوژی دهان و فک و صورت

رشته تحصیلی: رادیولوژی دهان و فک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


119252

شماره نظام: 119252


1399/07/14-09:31:00

تاریخ تائید عضویت: 1399/07/14-09:31:00

الهام

نام: الهام


مرادی

نام خانوادگی: مرادی


رادیولوژی دهان و فک و صورت

رشته تحصیلی: رادیولوژی دهان و فک و صورت


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


129498

شماره نظام: 129498


1399/07/14-09:12:04

تاریخ تائید عضویت: 1399/07/14-09:12:04

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,028,953

بازدید این صفحه در سال جاری: 97

بازدید این صفحه در ماه جاری: 49

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir