انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1383

آدرس انجمن: کوی نصر(گیشا)خیابان شهید علیالی غربی(پیروزی غربی) پلاک 83 طبقه پنجم واحد جنوبی

تلفن انجمن: 02188245591-02188245592

نمابر (Fax) انجمن: 02188245592

سایت انجمن: WWW.IAP.IR

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 142 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 21 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پریودنتولوژی ایران


1398/02/31

تاریخ آغاز: 1398/02/31

1398/02/31

تاریخ پایان: 1398/02/31


142

تعداد اعضا: 142

86

تعداد آرا: 86


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 15155دندانپزشکی (بهداشتکار)دکترای تخصصی (PhD)Dentistry (hygienist)
2 1816پریودانتیکستخصصPeriodontics
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مجيد

نام: مجيد


بهجتي نجف آبادي

نام خانوادگی: بهجتي نجف آبادي


پریودانتیکس

رشته تحصیلی: پریودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

زهرا

نام: زهرا


عليزاده طبري

نام خانوادگی: عليزاده طبري


پریودانتیکس

رشته تحصیلی: پریودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

الهام

نام: الهام


ذاكرزاده

نام خانوادگی: ذاكرزاده


پریودانتیکس

رشته تحصیلی: پریودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

علي اصغر

نام: علي اصغر


بصيري اصفهاني

نام خانوادگی: بصيري اصفهاني


پریودانتیکس

رشته تحصیلی: پریودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

روح اله

نام: روح اله


ناصري

نام خانوادگی: ناصري


پریودانتیکس

رشته تحصیلی: پریودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

اميد

نام: اميد


مشعوف مقدم

نام خانوادگی: مشعوف مقدم


پریودانتیکس

رشته تحصیلی: پریودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


124007

شماره نظام: 124007


تاریخ تائید عضویت:

شيما

نام: شيما


گل محمدي

نام خانوادگی: گل محمدي


پریودانتیکس

رشته تحصیلی: پریودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


129899

شماره نظام: 129899


تاریخ تائید عضویت:

مهرنوش

نام: مهرنوش


سبزقبائي

نام خانوادگی: سبزقبائي


پریودانتیکس

رشته تحصیلی: پریودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


106020

شماره نظام: 106020


تاریخ تائید عضویت:

محبوبه

نام: محبوبه


رجب زاده

نام خانوادگی: رجب زاده


پریودانتیکس

رشته تحصیلی: پریودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

ناهيد

نام: ناهيد


دريكوند

نام خانوادگی: دريكوند


پریودانتیکس

رشته تحصیلی: پریودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,449,914

بازدید این صفحه در سال جاری: 202

بازدید این صفحه در ماه جاری: 20

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 08

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir