انجمن علمی پروستودونتیست‌های ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 0000

آدرس انجمن: ایران، تهران، کوی نصر، خیابان علیالی غربی، پلاک 83، طبقه چهارم

تلفن انجمن: 02188288841

نمابر (Fax) انجمن: 02188288841

سایت انجمن: www.iapr.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: email.iapr@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 68 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 19 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پروستودونتیست‌های ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پروستودونتیست‌های ایران


1401/05/28

تاریخ آغاز: 1401/05/28

1401/05/28

تاریخ پایان: 1401/05/28


68

تعداد اعضا: 68

48

تعداد آرا: 48


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1815پروتزهای دندانیتخصصProsthodontics
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

طاهره

نام: طاهره


غفاری

نام خانوادگی: غفاری


پروتز _ ایمپلنت

رشته تحصیلی: پروتز _ ایمپلنت


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


39146

شماره نظام: 39146


1401/05/26-20:07:23

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/26-20:07:23

فرزانه

نام: فرزانه


فرید

نام خانوادگی: فرید


پروتزهای دندانی

رشته تحصیلی: پروتزهای دندانی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


31664

شماره نظام: 31664


1401/05/26-20:06:04

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/26-20:06:04

دنا

نام: دنا


سپهري

نام خانوادگی: سپهري


دندانپزشكی (بهداشتكار)

رشته تحصیلی: دندانپزشكی (بهداشتكار)


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


141883

شماره نظام: 141883


1401/05/26-19:13:06

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/26-19:13:06

فریبرز

نام: فریبرز


وفایی

نام خانوادگی: وفایی


پروتزهای دندانی

رشته تحصیلی: پروتزهای دندانی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


83722

شماره نظام: 83722


1401/05/26-17:34:24

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/26-17:34:24

سجاد

نام: سجاد


پزشکی

نام خانوادگی: پزشکی


پروتزهای دندانی

رشته تحصیلی: پروتزهای دندانی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


85304

شماره نظام: 85304


1401/05/26-15:26:25

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/26-15:26:25

سمیه

نام: سمیه


ذیقمی

نام خانوادگی: ذیقمی


پروتز _ ایمپلنت

رشته تحصیلی: پروتز _ ایمپلنت


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


112982

شماره نظام: 112982


1401/05/26-15:19:00

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/26-15:19:00

مرتضی

نام: مرتضی


بنکدارچیان

نام خانوادگی: بنکدارچیان


پروتزهای دندانی

رشته تحصیلی: پروتزهای دندانی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


20865

شماره نظام: 20865


1401/05/26-15:16:10

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/26-15:16:10

اسما

نام: اسما


پیرموذن

نام خانوادگی: پیرموذن


پروتزهای دندانی

رشته تحصیلی: پروتزهای دندانی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


165003

شماره نظام: 165003


1401/05/26-12:49:36

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/26-12:49:36

وحید

نام: وحید


سلطانکریمی

نام خانوادگی: سلطانکریمی


پروتزهای دندانی

رشته تحصیلی: پروتزهای دندانی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


65760

شماره نظام: 65760


1401/05/26-12:31:41

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/26-12:31:41

عزیز

نام: عزیز


گشاده رو

نام خانوادگی: گشاده رو


پروتزهای دندانی

رشته تحصیلی: پروتزهای دندانی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


138319

شماره نظام: 138319


1401/05/26-12:31:00

تاریخ تائید عضویت: 1401/05/26-12:31:00

1234567
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,029,704

بازدید این صفحه در سال جاری: 68

بازدید این صفحه در ماه جاری: 03

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 04

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir