انجمن علمی ارتودنیستهای ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1379

آدرس انجمن: گیشا-(کوی نصر ) - خیابان شهید علیالی غربی - پلاک 90

تلفن انجمن: 02188288358

نمابر (Fax) انجمن: 02188288358

سایت انجمن: iao.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 7 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 11 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 مهدی عرق بیدی کاشانیرئیس 1394/06/12
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1811ارتودانتیکستخصصOrthodontics
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

هوشنگ

نام: هوشنگ


امامي قهفرخي

نام خانوادگی: امامي قهفرخي


ارتودانتیکس

رشته تحصیلی: ارتودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

فتانه

نام: فتانه


علوي طباطبايي

نام خانوادگی: علوي طباطبايي


ارتودانتیکس

رشته تحصیلی: ارتودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


28761

شماره نظام: 28761


تاریخ تائید عضویت:

محمد

نام: محمد


سیف

نام خانوادگی: سیف


ارتودانتیکس

رشته تحصیلی: ارتودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


۶۰۹۸۴

شماره نظام: ۶۰۹۸۴


تاریخ تائید عضویت:

خدیجه

نام: خدیجه


مینا

نام خانوادگی: مینا


ارتودانتیکس

رشته تحصیلی: ارتودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


60893

شماره نظام: 60893


تاریخ تائید عضویت:

سيد فرزين

نام: سيد فرزين


هروي

نام خانوادگی: هروي


ارتودانتیکس

رشته تحصیلی: ارتودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


28676

شماره نظام: 28676


تاریخ تائید عضویت:

طاهره

نام: طاهره


حسين زاده نيك

نام خانوادگی: حسين زاده نيك


ارتودانتیکس

رشته تحصیلی: ارتودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


29471

شماره نظام: 29471


تاریخ تائید عضویت:

مهدی

نام: مهدی


عرق بیدی کاشانی

نام خانوادگی: عرق بیدی کاشانی


ارتودانتیکس

رشته تحصیلی: ارتودانتیکس


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


تاریخ تائید عضویت:

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,219,540

بازدید این صفحه در سال جاری: 94

بازدید این صفحه در ماه جاری: 22

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 14

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir