انجمن علمی داروسازی بالینی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1385

آدرس انجمن: تهران - خیابان کریمخان زند - نرسیده به میدان هفت تیر - نبش خردمند جنوبی - پلاک 92 - طبقه ششم

تلفن انجمن: 021-88326454

نمابر (Fax) انجمن: 021-88327722

سایت انجمن: www.clinicalpharmacy.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: www.anjoman70020@yahoo.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 96 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 3 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 رضا مساعد رونکیانیعضو هیأت مدیره 1398/05/01
2 نیایش محبیعضو هیأت مدیره 1398/05/01
3 شادی ضیائیعضو هیأت مدیره 1398/05/01
4 فرهاد نجم الدینعضو هیأت مدیره 1398/05/01
5 جمشید سلام زادهرئیس 0000/00/00
6 پیمان ارفع فتح اله خانیدبیر 1398/05/01
7 خیرالله غلامیخزانه دار 0000/00/00
8 سید بهادر میررحیمیعضو علی البدل 1398/05/01
9 کاوه کاظمیانعضو علی البدل 1398/05/01
10 محمدرضا جوادیبازرس 0000/00/00
11 کوروش صادقیبازرس علی البدل 1398/05/01
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی داروسازی بالینی ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی داروسازی بالینی ایران


1398/05/25

تاریخ آغاز: 1398/05/25

1398/05/25

تاریخ پایان: 1398/05/25


73

تعداد اعضا: 73

63

تعداد آرا: 63


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
2 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
3 1860داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)تخصص 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

ملیحه

نام: ملیحه


حمیدیان

نام خانوادگی: حمیدیان


داروسازی بالینی

رشته تحصیلی: داروسازی بالینی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


20928-د

شماره نظام: 20928-د


1402/06/30-10:44:13

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/30-10:44:13

حمید رضا

نام: حمید رضا


اصلانی

نام خانوادگی: اصلانی


داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)

رشته تحصیلی: داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


14703

شماره نظام: 14703


1402/06/25-12:14:23

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/25-12:14:23

فهیمه

نام: فهیمه


نادری بهدانی

نام خانوادگی: نادری بهدانی


داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)

رشته تحصیلی: داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


18673

شماره نظام: 18673


1402/06/25-17:10:21

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/25-17:10:21

علی محمد

نام: علی محمد


ملکی

نام خانوادگی: ملکی


داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)

رشته تحصیلی: داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


د-11618

شماره نظام: د-11618


1402/06/25-12:16:00

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/25-12:16:00

نسیبه

نام: نسیبه


قلندری

نام خانوادگی: قلندری


داروسازی بالینی

رشته تحصیلی: داروسازی بالینی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


د-25248

شماره نظام: د-25248


1402/06/02-22:29:42

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/02-22:29:42

امین

نام: امین


رخشان

نام خانوادگی: رخشان


داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)

رشته تحصیلی: داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


د17983

شماره نظام: د17983


1402/06/02-22:27:34

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/02-22:27:34

نیلوفر

نام: نیلوفر


خوشنام راد

نام خانوادگی: خوشنام راد


داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)

رشته تحصیلی: داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


د-22039

شماره نظام: د-22039


1402/06/02-22:27:58

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/02-22:27:58

مرتضی

نام: مرتضی


نبیئی

نام خانوادگی: نبیئی


داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)

رشته تحصیلی: داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


د-20095

شماره نظام: د-20095


1402/06/02-22:28:29

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/02-22:28:29

کوثر

نام: کوثر


رئوفی نژاد

نام خانوادگی: رئوفی نژاد


داروسازی بالینی

رشته تحصیلی: داروسازی بالینی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


د-17031

شماره نظام: د-17031


1402/05/19-20:34:24

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/19-20:34:24

سهیل

نام: سهیل


روشن ضمیری

نام خانوادگی: روشن ضمیری


داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)

رشته تحصیلی: داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


22396-د

شماره نظام: 22396-د


1402/05/19-20:18:29

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/19-20:18:29

12345678910
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,882,672

بازدید این صفحه در سال جاری: 378

بازدید این صفحه در ماه جاری: 59

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 14

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir