انجمن علمی حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 104 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 39 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات ايران

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمي حوادث و صدمات اندامها و ستون فقرات ايران


1399/09/07

تاریخ آغاز: 1399/09/07

1399/09/07

تاریخ پایان: 1399/09/07


104

تعداد اعضا: 104

74

تعداد آرا: 74


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
2 17195ارتوپدیتخصص 
3 2114جراحی ستون فقراتفلوشیپ 
4 2115جراحی دستفلوشیپ 
5 21159جراحی هیپ و لگنفلوشیپ 
6 2155ارتوپدی كودكانفلوشیپ 
7 2156جراحی زانوفلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

سپهر

نام: سپهر


رحیمی پور

نام خانوادگی: رحیمی پور


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


153842

شماره نظام: 153842


1399/09/05-23:58:10

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/05-23:58:10

حمیدرضا

نام: حمیدرضا


یزدی

نام خانوادگی: یزدی


جراحی زانو

رشته تحصیلی: جراحی زانو


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


75324

شماره نظام: 75324


1399/09/05-23:58:20

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/05-23:58:20

مسعود

نام: مسعود


نوروزی

نام خانوادگی: نوروزی


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


14207

شماره نظام: 14207


1399/09/05-23:58:31

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/05-23:58:31

امير

نام: امير


سبحاني عراقي

نام خانوادگی: سبحاني عراقي


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


107723

شماره نظام: 107723


1399/09/05-23:58:40

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/05-23:58:40

احسان

نام: احسان


فلاح

نام خانوادگی: فلاح


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


115988

شماره نظام: 115988


1399/09/03-21:39:13

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/03-21:39:13

ابوالفضل

نام: ابوالفضل


اگوشى

نام خانوادگی: اگوشى


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


38308

شماره نظام: 38308


1399/09/03-20:12:41

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/03-20:12:41

شاهین

نام: شاهین


طالبی

نام خانوادگی: طالبی


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


140435

شماره نظام: 140435


1399/09/03-10:11:55

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/03-10:11:55

علیرضا

نام: علیرضا


پهلوان صباغ

نام خانوادگی: پهلوان صباغ


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


62971

شماره نظام: 62971


1399/09/02-23:38:11

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/02-23:38:11

شهاب

نام: شهاب


ایل کا

نام خانوادگی: ایل کا


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


100171

شماره نظام: 100171


1399/09/02-22:55:28

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/02-22:55:28

محمود

نام: محمود


جبل عاملی

نام خانوادگی: جبل عاملی


جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


17606

شماره نظام: 17606


1399/09/02-22:55:35

تاریخ تائید عضویت: 1399/09/02-22:55:35

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,029,732

بازدید این صفحه در سال جاری: 59

بازدید این صفحه در ماه جاری: 05

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 05

بازدید این صفحه در روز جاری: 03

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir