انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1370

آدرس انجمن: تهران خیابان سهروردی شمالی-خیابان توپچی- پلاک 42 واحد 8

تلفن انجمن: 02188525512

نمابر (Fax) انجمن: 02188743478

سایت انجمن: www.isrm.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: isrm.ir17@gmail.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 592 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 405 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 اشرف معینیعضو هیأت مدیره 1400/03/30 1403/03/30
2 ساغر صالحپورعضو هیأت مدیره 1400/03/30 1403/03/30
3 سراج الدین وحیدی مهرجردیعضو هیأت مدیره 1400/03/30 1403/03/30
4 محمد ابراهیم پارسانژادرئیس 1400/03/30 1403/03/30
5 حامد اخویزادگاننایب رئیس 1400/03/30 1403/03/30
6 حمید چوبینهدبیر 1400/03/30 1403/03/30
7 عبدالحسین شاهوردیخزانه دار 1400/03/30 1403/03/30
8 مرضیه سنوئی فریمانیعضو علی البدل 1400/03/30 1403/03/30
9 احسان اطرجعضو علی البدل 1400/03/30 1403/03/30
10 فاطمه سادات حسینیعضو علی البدل 1400/03/30 1403/03/30
11 فاطمه قلمبر دزفولیبازرس 1400/03/30 1403/03/30
12 مهری مشایخیبازرس علی البدل 1400/03/30 1403/03/30
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران

انتخابات الکترونيک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران


1400/01/26

تاریخ آغاز: 1400/01/26

1400/01/26

تاریخ پایان: 1400/01/26


549

تعداد اعضا: 549

347

تعداد آرا: 347


انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی تخصصي باروري و ناباروري ايران

انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی تخصصي باروري و ناباروري ايران


1395/09/25

تاریخ آغاز: 1395/09/25

1395/09/25

تاریخ پایان: 1395/09/25


357

تعداد اعضا: 357

197

تعداد آرا: 197


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
2 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
3 1914بافت شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)بافت شناسی پزشكی
4 1922ژنتیك انسانی (ژنتیك پزشكی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
5 1923علوم تشریحی (آناتومی)دکترای تخصصی (PhD)Anatomy (anatomy)
6 1934بیولوژی تولید مثلدکترای تخصصی (PhD)Biology of Reproduction
7 1720جراحی كلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
8 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
9 2187اختلالات كف لگن در زنانفلوشیپ 
10 2127انكولوژی زنانفلوشیپ 
11 21158آندرولوژیفلوشیپ 
12 2125اندویورولوژیفلوشیپ 
13 2139پریناتولوژیفلوشیپ 
14 2126نازایی (IVF)فلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مریم

نام: مریم


توفیقی نیاکی

نام خانوادگی: توفیقی نیاکی


بیولوژی تولید مثل

رشته تحصیلی: بیولوژی تولید مثل


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/10/29-18:44:59

تاریخ تائید عضویت: 1402/10/29-18:44:59

فاطمه

نام: فاطمه


محمدی

نام خانوادگی: محمدی


بیولوژی تولید مثل

رشته تحصیلی: بیولوژی تولید مثل


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/10/27-23:36:46

تاریخ تائید عضویت: 1402/10/27-23:36:46

زهره

نام: زهره


رئیسیان

نام خانوادگی: رئیسیان


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


138449

شماره نظام: 138449


1402/10/29-18:49:52

تاریخ تائید عضویت: 1402/10/29-18:49:52

ندا

نام: ندا


ابراهیمیان

نام خانوادگی: ابراهیمیان


بیولوژی تولید مثل

رشته تحصیلی: بیولوژی تولید مثل


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


شماره نظام:


1402/10/08-18:22:30

تاریخ تائید عضویت: 1402/10/08-18:22:30

طرلان

نام: طرلان


حمیده خو

نام خانوادگی: حمیده خو


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


101108

شماره نظام: 101108


1402/09/26-22:12:58

تاریخ تائید عضویت: 1402/09/26-22:12:58

فاطمه

نام: فاطمه


فرجاد باستانی

نام خانوادگی: فرجاد باستانی


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


56789

شماره نظام: 56789


1402/10/01-18:30:53

تاریخ تائید عضویت: 1402/10/01-18:30:53

شهلا

نام: شهلا


دانایی

نام خانوادگی: دانایی


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


90306

شماره نظام: 90306


1402/08/17-00:02:09

تاریخ تائید عضویت: 1402/08/17-00:02:09

منیره

نام: منیره


گل شیرازی

نام خانوادگی: گل شیرازی


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


31250

شماره نظام: 31250


1402/08/17-00:01:51

تاریخ تائید عضویت: 1402/08/17-00:01:51

نازیلا

نام: نازیلا


نجدی

نام خانوادگی: نجدی


زنان وزایمان

رشته تحصیلی: زنان وزایمان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


101522

شماره نظام: 101522


1402/08/17-00:01:24

تاریخ تائید عضویت: 1402/08/17-00:01:24

عاطفه

نام: عاطفه


ایرانمنش

نام خانوادگی: ایرانمنش


بیولوژی تولید مثل

رشته تحصیلی: بیولوژی تولید مثل


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/10/14-12:17:04

تاریخ تائید عضویت: 1402/10/14-12:17:04

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,608,607

بازدید این صفحه در سال جاری: 14

بازدید این صفحه در ماه جاری: 14

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 08

بازدید این صفحه در روز جاری: 03

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir