انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 92 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 500 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ايران

انتخابات الکترونيک هيئت مديره و بازرس انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی ايران


1399/05/22

تاریخ آغاز: 1399/05/22

1399/05/22

تاریخ پایان: 1399/05/22


85

تعداد اعضا: 85

48

تعداد آرا: 48


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1510پزشکیدکترای حرفه ایپزشکی
2 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
3 1938اپیدمیولوژیدکترای تخصصی (PhD)Epidemiology
4 1910آمار زیستیدکترای تخصصی (PhD)Biostatistics
5 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
6 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
7 1922ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
8 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
9 1935بهداشت باروریدکترای تخصصی (PhD)Reproductive health
10 1942زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
11 1950پزشکی مولکولی (سلولی مولکولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
12 1960فیزیولوژی ورزشدکترای تخصصی (PhD)Exercise Physiology
13 1928فیزیولوژیدکترای تخصصی (PhD) 
14 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
15 19119روانشناسی سلامتدکترای تخصصی (PhD) 
16 2310دكتری تخصصی پژوهشیدكتری تخصصی پژوهشی 
17 17195ارتوپدیتخصص 
18 1741پزشكی خانوادهتخصص 
19 1718پزشكی فیزیكی و توانبخشیتخصص 
20 1860داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)تخصص 
21 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
22 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
23 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
24 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
25 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
26 17185طب فیزیکی و توانبخشیتخصصPhysical medicine and rehabilitation
27 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
28 1720جراحی کلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
29 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
30 1723آسیب شناسیتخصصPathology
31 1725روانپزشکیتخصصPsychiatry
32 1728پزشکی ورزشیتخصصSports Medicine
33 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
34 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
35 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
36 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
37 2187اختلالات كف لگن در زنانفلوشیپ 
38 2156جراحی زانوفلوشیپ 
39 2114جراحی ستون فقراتفلوشیپ 
40 2137جراحی سرطانفلوشیپ 
41 21142جراحی های كبد، پانكراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضای داخل شكمفلوشیپ 
42 2198جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)فلوشیپ 
43 21168روانپزشکی سالمندانفلوشیپ 
44 2159طب روان تنیفلوشیپ 
45 2019غدد كودكانفوق تخصص 
46 20245گوارش و کبد بالغینفوق تخصص 
47 20275مغز و اعصاب کودکانفوق تخصص 
48 20305روانپزشکی کودک و نوجوانفوق تخصص 
49 2010روماتولوژیفوق تخصصRheumatology
50 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
51 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
52 2013نفرولوژیفوق تخصصNephrology
53 20195غدد درون ریز کودکانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
54 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
55 2024گوارش بالغینفوق تخصصگوارش بالغین
56 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
57 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
58 2210MPHدوره تکمیلی 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

مجید

نام: مجید


بهارصفت

نام خانوادگی: بهارصفت


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


63200

شماره نظام: 63200


1401/11/23-09:01:16

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/23-09:01:16

عبدالرضا

نام: عبدالرضا


نوروزی

نام خانوادگی: نوروزی


علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


118796

شماره نظام: 118796


1401/11/23-08:56:58

تاریخ تائید عضویت: 1401/11/23-08:56:58

عليرضا

نام: عليرضا


عارف زاده

نام خانوادگی: عارف زاده


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


86060

شماره نظام: 86060


1401/03/25-12:24:42

تاریخ تائید عضویت: 1401/03/25-12:24:42

فاطمه

نام: فاطمه


ضامنی

نام خانوادگی: ضامنی


غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

رشته تحصیلی: غدد درون ریز و متابولیسم بالغین


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


95527

شماره نظام: 95527


1401/02/04-13:34:56

تاریخ تائید عضویت: 1401/02/04-13:34:56

منصور

نام: منصور


ریسمانچیان

نام خانوادگی: ریسمانچیان


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


55738

شماره نظام: 55738


1400/04/16-12:30:32

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/16-12:30:32

مريم سادات

نام: مريم سادات


ميرفتاحي

نام خانوادگی: ميرفتاحي


علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


2983

شماره نظام: 2983


1399/07/06-07:11:21

تاریخ تائید عضویت: 1399/07/06-07:11:21

میترا

نام: میترا


عطیفه

نام خانوادگی: عطیفه


پزشکی

رشته تحصیلی: پزشکی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


56157

شماره نظام: 56157


1399/07/05-08:22:24

تاریخ تائید عضویت: 1399/07/05-08:22:24

مهدی

نام: مهدی


اکبرزاده

نام خانوادگی: اکبرزاده


آمار زیستی

رشته تحصیلی: آمار زیستی


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


1111

شماره نظام: 1111


1399/05/22-08:15:10

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/22-08:15:10

مرضیه

نام: مرضیه


رستمی دوم

نام خانوادگی: رستمی دوم


بهداشت باروری

رشته تحصیلی: بهداشت باروری


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


7749-م

شماره نظام: 7749-م


1399/05/21-12:10:24

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/21-12:10:24

زهرا

نام: زهرا


بهادران باغ بادرانی

نام خانوادگی: بهادران باغ بادرانی


علوم تغذیه

رشته تحصیلی: علوم تغذیه


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


1867-ت

شماره نظام: 1867-ت


1399/05/21-11:39:30

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/21-11:39:30

12345678910
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 8,922,135

بازدید این صفحه در سال جاری: 07

بازدید این صفحه در ماه جاری: 07

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir