انجمن علمی تغذیه با شیر مادر ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1382

آدرس انجمن: خیابان شریعتی- نرسیده به میرداماد- بیمارستان کودکان مفید- طبقه سوم ساختمان اداری- دفتر انجمن علمی تغذیه با شیر مادر ایران

تلفن انجمن: 021-26409640

نمابر (Fax) انجمن: 021-26409640

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: mofidsabur@yahoo.com

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 54 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 273 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج
لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1119علوم تغذیهکارشناسیNutrition science
2 1410پرستاریکارشناسی ارشدNursing
3 14106پرستاری كودكانکارشناسی ارشدPediatric nursing
4 1416پرستاری مراقبت های ویژه نوزادانکارشناسی ارشدNeonatal Intensive Care Nursing
5 1419ماماییکارشناسی ارشدMidwifery
6 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
7 00501پزشك عمومی شاغل در طرح پزشك خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
8 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
9 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
10 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
11 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
12 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
13 1818دندانپزشكی كودكانتخصصPediatric Dentistry
14 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
15 20235طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادانفوق تخصصNeonatology and perinatal medicine
16 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
17 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
18 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
19 2034ریه كودكانفوق تخصصریه كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

فرزانه

نام: فرزانه


عسکری

نام خانوادگی: عسکری


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


54142

شماره نظام: 54142


1400/04/20-10:47:41

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/20-10:47:41

یاسمن

نام: یاسمن


دیوانی

نام خانوادگی: دیوانی


مامایی

رشته تحصیلی: مامایی


کارشناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی


0

شماره نظام: 0


1400/04/20-10:39:58

تاریخ تائید عضویت: 1400/04/20-10:39:58

بهشته

نام: بهشته


النگ

نام خانوادگی: النگ


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


40505

شماره نظام: 40505


1400/03/23-09:15:37

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/23-09:15:37

محمود

نام: محمود


راوری

نام خانوادگی: راوری


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


19391

شماره نظام: 19391


1400/03/23-09:12:19

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/23-09:12:19

فرشته

نام: فرشته


کرباسیان

نام خانوادگی: کرباسیان


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


125097

شماره نظام: 125097


1400/03/23-09:12:23

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/23-09:12:23

سید رامین

نام: سید رامین


مدنی

نام خانوادگی: مدنی


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


108479

شماره نظام: 108479


1400/03/23-09:12:27

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/23-09:12:27

فرید

نام: فرید


ایمان زاده

نام خانوادگی: ایمان زاده


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


22578

شماره نظام: 22578


1400/03/22-12:44:38

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/22-12:44:38

ناصر

نام: ناصر


کلانتری

نام خانوادگی: کلانتری


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


20218

شماره نظام: 20218


1400/03/22-12:44:44

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/22-12:44:44

کتایون

نام: کتایون


خاتمی قزوینی

نام خانوادگی: خاتمی قزوینی


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


68731

شماره نظام: 68731


1400/03/02-17:30:51

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/02-17:30:51

امیر حسین

نام: امیر حسین


حسینی

نام خانوادگی: حسینی


گوارش كودكان

رشته تحصیلی: گوارش كودكان


فوق تخصص

مقطع تحصیلی: فوق تخصص


112666

شماره نظام: 112666


1400/03/02-17:02:12

تاریخ تائید عضویت: 1400/03/02-17:02:12

123456
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,029,683

بازدید این صفحه در سال جاری: 94

بازدید این صفحه در ماه جاری: 04

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 07

بازدید این صفحه در روز جاری: 03

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir